Hľadaj

Vatican News

Mons. Gallagher: Európa potrebuje vyváženosť práv aj povinností

V kontexte Európy je potrebné dať vyvážený dôraz nielen na práva, ale aj na povinnosti, zdôrazňuje vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi Mons. Paul Richard Gallagher. Týka sa to podľa jeho slov aj migračného fenoménu, kde je potrebné vnímať nielen práva, ale aj povinnosti migrantov. Čelný predstaviteľ vatikánskej diplomacie bol v stredu 21. augusta hosťom Mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini.

Míting organizovaný v jadranskom letovisku hnutím Comunione e liberazione je tradične diskusným fórom s významnými rečníkmi k témam angažovanosti kresťanov v politike a v rozličných oblastiach spoločenského života. Na tohtoročnom 40. ročníku podujatia vystúpil medzi hlavnými osobnosťami Mons. Gallagher na tému: „Európa. Práva a povinnosti (1979-2019)“.

Európa je sama osebe hodnotou

„Európska únia musí hľadieť na výzvy budúcnosti s uchovaním si svojich zakladajúcich hodnôt“, uviedol Mons. Gallagher. Pri pohľade na budúcnosť Európy vychádzal z ústredného miesta ľudskej osoby. Integrácia Európy je podľa jeho slov „sama osebe hodnotou“.

Vatikánsky diplomat sa vyjadril aj k súčasnej situácii rozbúrenej odstredivými tendenciami a tzv. „suverenizmami“, ktoré podľa jeho slov deformujú zdravú hodnotu suverenity postojmi uzavretosti a vylúčenia. Kresťania majú víziu, ktorá nie je nacionalizmom, ale ctí si patriotizmus. Otvorenosť voči druhým je podľa jeho slov do hĺbky kresťanským a cirkevným postojom. 

Fragmentácia Európy v politickej sfére je „fragmentáciou ľudského života“. „Prevažuje samota, individualizmus, kríza rodiny, tendencie k rasizmu, nedostatok etiky.“ „Je tu kríza identity, priťažená svetovou krízou, ktorá oslabila euro trieštením vzťahov medzi štátmi pre medzinárodnú politiku, ekonomiku, Brexit, migračné fenomény“,  konštatuje arcibiskup Gallagher, ktorý je pôvodom Angličan.

Solidarita aj rozvážnosť, práva aj povinnosti

Mons. Gallagher pre Vatikánsky rozhlas odpovedal na niekoľko otázok talianskeho redaktora Lucu Collodiho. K problému migrácie uviedol:

„Treba jasnú politickú víziu, ale aj pozíciu kulturálnu. Pápež František nám pripomína pozornosť voči ľudskej osobe, ako hovorí aj titul tohto Mítingu, (ľudská) tvár spojená s tajomstvom nekonečna. Je tu povinnosť solidarity s tým, kto je v núdzi, avšak tiež so zohľadnením cnosti rozvážnosti. Prijať toľkých, koľkí môžu byť prijatí s dôstojnosťou a byť integrovaní s prácou, s rodinou, s budúcnosťou.“ „Migranti majú potom aj povinnosť otvoriť sa novej realite, ktorá ich prijíma a neuzatvárať sa v getách, kde problémy narastajú.“  

Vatikánsky diplomat zdôraznil hodnotu európskej myšlienky, ku ktorej neodmysliteľne patrí kresťanstvo:

„Som presvedčený, že Európa je hodnotou, pretože máme národy, máme ľudí, ktorí majú spoločne jednu dlhú históriu, zdieľali mnohé skúsenosti počas stáročí a v istých momentoch, drvivá väčšina, zdieľala kresťanskú vieru. Na základe tohto sa „Európa“ postupne stala víziou, projektom v srdci Európanov. V minulom storočí sme mali skúsenosť s dvoma svetovými vojnami, ktoré priviedli Európanov a ich lídrov k presvedčeniu, že vybudovať bezpečný mier, garantovať prosperitu našim národom je vždy ťažko dosiahnuteľné osamotene.“

Prečo sa dnes v Európe veľa hovorí o právach a nehovorí sa o povinnostiach?

„Toto je pravda, aj keď pravdu povediac vnímam trochu menej nepriateľstva voči tomu, keď sa hovorí o povinnostiach a zodpovednosti. Dnes vidíme, že je potrebné mať vyváženejšiu víziu v tejto otázke, že je potrebné vyvážiť tieto prvky, ďalej ich rozvinúť, inak tu bude dojem, že všetko sú tu práva a žiadna zodpovednosť. Podľa nás toto vytvára, azda, určitý resentiment zo strany niektorých sektorov. Takže vidíme, že obidve tieto veci musia napredovať spoločne.“

-jb-

22 augusta 2019, 19:48