Hľadaj

Vatican News

Vatikánska farnosť sv. Anny oslávila titulárny sviatok

Liturgickú spomienku svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie v piatok 26. júna slávila Farnosť sv. Anny vo Vatikáne ako svoj titulárny sviatok. Pri koncelebrovanej svätej omši presne napoludnie predsedal kardinál Angelo Comastri, ktorý je arcikňazom Baziliky sv. Petra a vikárom Svätého Otca pre Vatikánske mesto.

Farnosť sv. Anny, ktorej duchovným správcom je páter Bruno Silvestrini z rehole augustiniánov, oslávila len pred mesiacom 90 rokov svojej existencie. Farský kostol sa nachádza hneď za rovnomennou Bránou sv. Anny, vpravo od Berniniho kolonády smerom k Vatikánskym múzeám.

Farnosť sv. Anny založil 30. mája 1929 pápež Pius XI., 

prakticky hneď po vzniku Vatikánskeho mestského štátu na základe Lateránskych zmlúv. Na farnosť tak povýšil Kostol sv. Anny zo 16. storočia, ktorý bol predtým známy ako kostol Bratstva pápežských koniarov, čiže tzv. Konfraternity „Palafrenieri“. Pastoračná starostlivosť bola zverená rádu augustiniánov, ktorí tu pôsobia dodnes a v súčasnosti majú štvorčlennú komunitu.

Hlavný oltárny výjav zobrazuje sv. Annu s Pannou Máriou v útlom veku. Obraz talianskeho umelca je z roku 1927, nachádza sa však na mieste, kde bola v 17. storočí istý čas umiestnená Caravaggiova maľba Madonna dei Palafrenieri, ktorý si dnes možno pozrieť v zbierkach Galérie Villa Borghese v rovnomennom parku nad námestím Piazza del Popolo.

Svätý Otec František v Kostole sv. Anny slávil svoju prvú verejnú svätú omšu ako pápež, bolo to 17. marca 2013. Farnosť tiež finančne pokrýva výdavky spojené s ubytovaním niekoľkých rodín utečencov, ktoré na jeho podnet žijú v priestoroch, ktoré im poskytla Pápežská charita.

-jb-

26 júla 2019, 16:23