Hľadaj

Vatican News
Kardinál Turkson pri odovzdaní pápežovho listu sýrskemu prezidentovi al-Asadovi, 22. júla 2019 Kardinál Turkson pri odovzdaní pápežovho listu sýrskemu prezidentovi al-Asadovi, 22. júla 2019  

Kard. Parolin: Pápež žiada al-Asada o konkrétne iniciatívy pre obyvateľstvo

Vojnové akcie a bombové útoky na neozbrojených civilistov v Sýrii pokračujú a desiatky zdravotníckych zariadení v Idlibe boli zničené alebo zatvorené. K obavám pápeža Františka a k jeho listu odovzdanému práve dnes vatikánskou delegáciou sýrskemu prezidentovi al-Asadovi sa v rozhovore pre Vatican News vyjadril vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Medzi konkrétnymi požiadavkami v liste pápeža Františka sýrskemu prezidentovi Baššárovi Háfizovi al-Asadovi je ochrana života civilistov, zastavenie humanitárnej pohromy v regióne Idlib, konkrétne iniciatívy na bezpečný návrat vysídlencov, prepustenie väzňov a prístup rodín k informáciám o svojich blízkych, humánne podmienky pre politických väzňov a obnovená výzva na obnovenie dialógu a rokovania s účasťou medzinárodného spoločenstva.

List Svätého Otca s dátumom 28. júna, napísaný v angličtine, bol v dnešný pondelok 22. júla odovzdaný do rúk sýrskeho prezidenta prefektom Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinálom Petrom Turksonom. Kardinála pri návšteve u prezidenta sprevádzali podpredseda Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj páter Nicola Riccardi OFM a apoštolský nuncius v Sýrii kardinál Mario Zenari.

Rozhovor s kardinálom Pietrom Parolinom

Na otázky o obsahu a účele pápežovho listu odpovedal v rozhovore s edičným riaditeľom vatikánskych medií Andreom Torniellim vatikánsky štátny sekretár kardinál  Pietro Parolin.

Eminencia, prečo sa pápež rozhodol napísať prezidentovi al-Asadovi?

„Počiatkom tejto novej iniciatívy sú obavy pápeža Františka a Svätej stolice o krízovú humanitárnu situáciu v Sýrii, najmä v provincii Idlib. V tejto oblasti žije viac ako 3 milióny ľudí, z ktorých 1,3 milióna je vnútorne vysídlených, nútených dlhým konfliktom v Sýrii nachádzať útočisko práve v tej oblasti, ktorá bola vlani vyhlásená za demilitarizovanú. Nedávna vojenská ofenzíva sa pridala k už aj tak extrémnym životným podmienkam, ktoré museli znášať v táboroch, a mnohí z nich boli donútení utiecť. Pápež s úzkosťou a veľkou bolesťou sleduje dramatický osud civilného obyvateľstva, najmä detí, ktoré sú účastné na krvavých bojoch. Vojna bohužiaľ pokračuje, nezastavila sa, pokračujú bombardovania, v tejto oblasti bolo zničených niekoľko zdravotníckych zariadení, zatiaľ čo veľa ďalších muselo úplne alebo 

čiastočne pozastaviť svoju činnosť.“

Čo pápež žiada od prezidenta al-Asada v doručenom liste?

„Pápež František obnovuje svoj apel, aby bol chránený život civilistov a zachovali sa hlavné infraštruktúry, ako sú školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia. Naozaj to, čo sa deje, je neľudské a nemožno to akceptovať. Svätý Otec žiada prezidenta, aby urobil všetko, čo sa len dá na zastavenie tejto humanitárnej pohromy, na ochranu bezbranného obyvateľstva, najmä tých najslabších, rešpektujúc tak medzinárodné humanitárne právo.“

Z toho, čo ste povedali vyplýva, že zámer pápežovej iniciatívy teda nie je „politický“. Je to tak?

„Áno, presne tak. Ako som už vysvetlil, znepokojenie je humanitárne. Pápež sa naďalej modlí, aby Sýria mohla znovu nadobudnúť atmosféru bratstva po týchto dlhých rokoch vojny a aby zmierenie prevládlo nad rozdelením a nenávisťou. Svätý Otec vo svojom liste až trikrát používa slovo „zmierenie“: toto je jeho cieľ, pre dobro tejto krajiny a jej bezbranného obyvateľstva. Pápež povzbudzuje prezidenta Baššára al-Asada vykonať dôležité gestá v tomto naliehavom procese zmierenia a dáva konkrétne príklady: uvádza napríklad podmienky pre bezpečný návrat exulantov a vnútorne vysídlených i všetkých, ktorí sa chcú vrátiť do krajiny po tom, čo boli nútení ju opustiť. Uvádza tiež prepustenie väzňov a prístup rodín k informáciám o svojich blízkych.“

Ďalšou dramatickou témou sú politickí väzni. Pápež sa o tom zmieňuje?

„Áno, pápežovi Františkovi zvlášť leží na srdci situácia politických väzňov, ktorým – ako hovorí – nemožno odopierať humánne podmienky. V marci 2018 uverejnila Nezávislá medzinárodná vyšetrovacia komisia pre Sýrsku arabskú republiku report o tejto záležitosti, ktorý hovorí o desiatkach tisíc svojvoľne zadržaných osôb. Neraz v neoficiálnych väzniciach a na neznámych miestach podľa toho podstupujú rôzne formy mučenia bez akejkoľvek právnej pomoci alebo kontaktu so svojimi rodinami. V reporte sa uvádza, že mnohí z nich, žiaľ, zomierajú vo väzení, zatiaľ čo iní sú hromadne popravovaní.“

Aký je teda zámer tejto novej iniciatívy pápeža Františka?

„Svätá stolica vždy trvala na potrebe hľadať schodné politické riešenie na ukončenie konfliktu, preklenujúc stranícke záujmy. A to sa musí uskutočniť pomocou nástrojov diplomacie, dialógu, rokovania, s pomocou medzinárodného spoločenstva. Museli sme sa znova naučiť, že vojna vyvoláva vojnu a násilie vyvoláva ďalšie násilie, ako to mnohokrát povedal pápež, a ako opakuje i v tomto liste. Máme žiaľ obavy z dôvodu zastavenia procesu vyjednávania, predovšetkým toho v Ženeve, na politické riešenie krízy. Preto v liste adresovanom prezidentovi al-Asadovi ho Svätý Otec povzbudzuje k tomu, aby prejavil dobrú vôľu a ujal sa hľadania schodných riešení, skoncujúc s konfliktom, ktorý trvá príliš dlho a spôsobil stratu veľkého počtu nevinných životov.“

-mh, jb-

22 júla 2019, 13:42