Hľadaj

Podpísanie zmluvy medzi Svätou stolicou a africkým štátom Burkina Faso 12. júla 2019 Podpísanie zmluvy medzi Svätou stolicou a africkým štátom Burkina Faso 12. júla 2019  

Burkina Faso a Svätá stolica podpísali dohodu o právnej subjektivite Cirkvi

V piatok 12. júla 2019 vo Vatikánske bola podpísaná zmluva medzi Svätou stolicou a africkým štátom Burkina Faso o právnom postavení Katolíckej cirkvi v tejto africkej krajine. Za Svätú stolicu ju podpísal sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Richard Gallagher a za Burkinu Faso minister zahraničných vecí a spolupráce Alpha Barry.

Dohoda vypracovaná vo francúzštine, zložená z preambuly, 19 článkov a dodatkového protokolu, zaručuje Cirkvi možnosť vykonávať svoje poslanie v Burkine Faso. Uznáva sa najmä verejná právna subjektivita Cirkvi a jej inštitúcií. Obe strany sa pri zachovaní svojej nezávislosti a autonómie zaväzujú spolupracovať na morálnom, duchovnom a materiálnom blahobyte ľudskej osoby a na podpore spoločného dobra. Dohoda nadobudne platnosť výmenou ratifikačných nástrojov.

-mh-

13 júla 2019, 14:47