Hľadaj

Vatican News
Hlavný penitenciár kard. Mauro Piacenza so Svätým Otcom pri audiencii účastníkov kurzu o vnútornom fóre (29. marca 2019) Hlavný penitenciár kard. Mauro Piacenza so Svätým Otcom pri audiencii účastníkov kurzu o vnútornom fóre (29. marca 2019)  (Vatican Media)

Apoštolská penitenciária vydala nótu o nedotknuteľnosti spovedného tajomstva

Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva a neprípustnosť jeho spochybnenia akýmikoľvek politickými alebo legislatívnymi snahami zdôrazňuje a zároveň prehľadne vysvetľuje dokument Apoštolskej penitenciárie schválený pápežom Františkom, publikovaný v dnešný deň s dátumom 29. júna.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Spovedné tajomstvo má osobitný sviatostný charakter a nemožno ho klásť na jednu úroveň s profesionálnym tajomstvom, známym z mnohých odborov v pracovnoprávnej a občianskej oblasti.

Niekoľkostranová „Nóta Apoštolskej penitenciárie o dôležitosti vnútorného fóra a o nedotknuteľnosti sviatostnej pečate“ (text v taliančine) nesie podpisy hlavného penitenciára kard. Maura Piacenzu a regensa Mons. Krzysztofa Nykiela. V úvodnej časti hovorí o dôležitosti vysvetľovania tejto problematiky širokej verejnosti vzhľadom na aktuálne dianie v Cirkvi i spoločnosti, a to aj v súvislosti s existenciou „negatívnych predsudkov“ spojených s výskytom škandálov sexuálneho zneužívania.

Na pomoc lepšiemu porozumeniu terminológii a zásadám v tejto oblasti dokument predkladá v troch častiach nasledovné témy: 1. „Sviatostná pečať“, 2. „Mimosviatostné interné fórum a duchovné vedenie“ a 3. „Tajomstvá a iné špecifické limity týkajúce sa komunikácie“.

Nóta Apoštolskej penitenciárie nezavádza nové prvky cirkevnej praxe, ale vysvetľuje a prehľadným spôsobom orientuje v problematike, ktorá má široký dosah na život jednotlivcov i spoločnosti. Téma sviatostnej pečate spovedného tajomstva patrila k významným bodom aj na nedávnom kurze o vnútornom fóre, na ktorom sa vo Vatikáne v závere marca zúčastnilo vyše 700 záujemcov.

01 júla 2019, 15:03