Hľadaj

Vatican News
2019.07.06 Foto dell'arcivescovo Fulton Sheen 2019.07.06 Foto dell'arcivescovo Fulton Sheen 

Amerického arcibiskupa Fultona Sheena čaká blahorečenie

Čoskoro bude vyhlásený za blahoslaveného americký arcibiskup Fulton Sheen. Rozhodol o tom Svätý Otec pri stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Becciu v piatok 5. júla, keď schválil dekrét týkajúci sa zázraku na príhovor amerického arcibiskupa.

Arcibiskup Sheen bol okrem iného známym televíznym a rozhlasovým kazateľom. Zomrel v New Yorku v roku 1979 vo veku 84 rokov.

Pápež pri stretnutí uskutočnil i takzvanú ekvipolentnú kanonizáciu portugalského dominikána, arcibiskupa, bl. Bartolomea od Mučeníkov (rodným menom Bartolomeo Fernandes), ktorý žil v 16. storočí. Svätý Otec rozšíril kult blahoslaveného na celú Cirkev a jeho meno pridal do zoznamu svätých bez slávnostného aktu kanonizácie.

Pápež schválil aj dekréty o hrdinských cnostiach siedmich Božích služobníkov pochádzajúcich z Filipín, Libanonu, Poľska, Talianska, Španielska a Francúzska.

-zk-

06 júla 2019, 16:59