Hľadaj

Kardinál Elio Sgreccia, emeritný prefekt Pápežskej akadémie pre život Kardinál Elio Sgreccia, emeritný prefekt Pápežskej akadémie pre život 

Zomrel kardinál Elio Sgreccia, emeritný predseda Pápežskej akadémie pre život

Vo veku nedožitých 91 rokov zomrel v Ríme v stredu 5. júna kardinál Elio Sgreccia, emeritný predseda Pápežskej akadémie pre život a odborník na bioetiku.

Svätý Otec František vyjadril sústrasť celej smútiacej rodine i priateľom a obdivovateľom zosnulého kardinála Sgrecciu v kondolenčnom telegrame adresovanom jeho neteri. Osobnosť kardinála Elia Sgrecciu charakterizuje týmito slovami:

„S vďačnosťou v srdci pamätám na jeho veľkodušnú službu Cirkvi, osobitne na drahocennú a horlivú prácu na obranu fundamentálnej hodnoty ľudského života, prostredníctvom dôslednej študijnej, vzdelávacej a evanjelizačnej činnosti.“

Pápež František v telegrame uisťuje o svojich „modlitbách k Pánovi, aby na príhovor Panny Márie prijal tohto tak horlivého služobníka Evanjelia do radosti a večného pokoja“. Všetkým smútiacim udeľuje svoje apoštolské požehnanie.    

Kard. Elio Sgreccia zomrel deň pred svojimi 91. narodeninami. Narodil sa 6. júna 1928 v oblasti talianskej Ancony. Od roku 1973 ako kňaz a odborník na bioetiku spolupracoval s rímskou pobočku Katolíckej univerzity Sacro Cuore, v 80-tych rokoch bol pozorovateľom Svätej stolice v Etickej komisii Rady Európy, od 90. rokov členom talianskeho Národného výboru pre bioetiku.

V roku 1992 ho pápež sv. Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa a sekretára Pápežskej rady pre rodinu, od roku 1996 bol podpredsedom Pápežskej akadémie pre život a v rokoch 2005-2008 viedol spomenutú akadémiu ako predseda. Kardinálsky titul mu udelil v roku 2010 pápež Benedikt XVI. Na základe menovania pápežom Františkom sa zúčastnil na mimoriadnom aj riadnom zasadnutí Biskupskej synody na tému rodiny v rokoch 2014 a 2015.

Kardinál Elio Sgreccia je známy ako autor Príručky bioetiky pre lekárov a biológov, ktorá vyšla v mnohých jazykoch. Podieľal sa na rade odborných publikácií Pápežskej akadémie pre život k problematikám darcovstva orgánov, kmeňových buniek, výhrady vo svedomí či trvalého vegetatívneho stavu.

Pohreb zosnulého kardinála Elia Sgrecciu bude v piatok 7. júna v Bazilike sv. Petra. Svätej omši o 14:15 pri Oltári katedry bude predsedať kard. Giovanni Battista Re, vicedekan Kardinálskeho kolégia. Obrad poslednej rozlúčky a odporúčania - Ultima Commendatio a Valedictio - v závere vykoná osobne Svätý Otec František. 

Smrťou kardinála Elia Sgrecciu sa počet členov kardinálskeho zboru znížil na 220, z toho 120 je elektorov.

-jb-

Doplnené: 6.6.2019, 12:40

05 júna 2019, 17:13