Hľadaj

V Ríme sa stretli zástupcovia okolo 50 katolíckych vydavateľstiev V Ríme sa stretli zástupcovia okolo 50 katolíckych vydavateľstiev 

V Ríme sa začali Medzinárodné dni katolíckych vydavateľstiev

„Položiť základy globálnej siete katolíckych vydavateľov“ – to je podľa riaditeľa Vatikánskeho knižného vydavateľstva (LEV), otca minoritu Giulia Cesarea, cieľ Medzinárodných dní katolíckych vydavateľstiev, ktoré sa v stredu začali v Ríme. Stretnutie, ktoré potrvá do soboty 29. júna, organizuje vatikánske Dikastérium pre komunikáciu.

Na podujatí je prítomný je aj riaditeľ slovenského vydavateľstva Dobrá kniha so sídlom v Trnave páter František Sočufka SJ, ktorý sa v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas podelil so svojimi očakávaniami.

P. František Sočufka SJ o svojich očakávaniach (2 min.)

Páter F. Sočufka na prvom mieste očakáva prínos v oblasti vytvárania spolupráce, zaujímajú ho aj poznatky o situácii knižného trhu a pohľady odborníkov na možné budúce smerovanie rozvoja digitálnej oblasti. Pri práci v tlačovom apoštoláte je podľa jeho slov nevyhnutné uvedomovať si, že ide o Božie dielo.

Je presvedčený, že kniha má svoje nezastupiteľné miesto ako prostriedok seriózneho prehĺbenia sa v nejakej otázke. Po istom útlme badá medzi mladou generáciou nový záujem o kvalitnú knihu, takú, ktorá odpovedá na otázky, ktoré si mladý človek reálne kladie.

Medzinárodné dni katolíckych vydavateľov prebiehajú v kongresovom

zariadení Talianskej biskupskej konferencie. V rámci programu postupne predstavujú svoje skúsenosti zástupcovia katolíckych vydavateľstiev z rôznych častí sveta, ale aj zástupcovia spoločnosti Google či Amazon. Ako pre Vatican News uviedol páter Giulio Cesareo OFM Conv, katolícki vydavatelia budú diskutovať o výzvach, ktoré pre nich v súčasnosti predstavuje digitálny svet.

„Ak by bol Facebook národom, bol by ľudnatejším než India“, hovorí otec Giulio. Katolícki vydavatelia preto musia podľa jeho slov prispôsobiť svoju ohlasovateľskú misiu potrebám doby.

Vydavatelia potrebujú čítať znamenia čias

„Ide o to, aby sme boli v službe ľudstvu, ktoré sa veľmi zmenilo voči predošlým desaťročiam, avšak zachovávajúc nedotknutú požiadavku viery a stretnutia sa s Pánom“. Aj keď digitálny svet „priviedol ku kríze tradičné modely produkcie a spotreby, bez strachu musíme obývať súčasné digitálne prostredie, hľadajúc budovanie vzťahov s druhými“, uvádza v rozhovore riaditeľ vydavateľstva LEV.

Podľa otca Giulia Cesarea katolícki vydavatelia potrebujú „čítať znamenia čias, pamätajúc na to, že Boh hovorí prostredníctvom toho, čo sa deje a teda v pozadí skutočností znie melódia, ktorú hrá Pán“.

Iniciatíva má podporiť vzájomné poznávanie sa medzi vydavateľmi a jej súčasťou budú aj expozície produktov jednotlivých vydavateľstiev či práca v pracovných skupinách. Taliansky minorita vysvetľuje aj dôležitosť pozornosti vydavateľstiev voči potrebám a požiadavkám spotrebiteľov:

„Zdôrazníme, že kresťanské ohlasovanie predstavuje pozvanie ku vzťahu. Ku vzťahu s Bohom, s Kristom a s bratmi. A ako taký nemôže byť komunikáciou rovnakou pre všetkých, naopak, tá  je pre každého jedinečná. Preto si myslíme, že pozornosť voči adresátovi má zásadnú dôležitosť.“

Stručne z programu stretnutia

V prvý deň Medzinárodných dní katolíckych vydavateľov vystúpil jezuita Marko Ivan Rupnik na tému úlohy náboženského vydavateľa v aktuálnom kultúrnom kontexte. Predložil úvahu o tom, ako môže byť kniha aj dnes nástrojom komunikácie krásy, nádeje a dôvery.

Vo štvrtok 27. mája k účastníkom stretnutia prehovorí predstaviteľ spoločnosti Google. So svojimi skúsenosťami sa predstaví aj francúzske katolícke vydavateľstvo Bayard pôsobiace po celom svete, ale aj vydavateľstvá z Brazílie, Indie, Demokratickej republiky Kongo, Švédska či Portugalska.

V rámci programu vystúpi aj zakladateľ spoločnosti Canvas8, ktorá pomáha podnikom zamerať svoju ponuku na požiadavky a očakávania spotrebiteľov. Chýbať nebude ani skúsenosť spoločnosti Amazon v oblasti distribúcie.

-zk, jb-

26 júna 2019, 18:49