Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Regnum Christi má schválené stanovy na päťročné skúšobné obdobie

Federácia Regnum Christi dostala zo strany Svätej stolice kánonické zriadenie a schválenie stanov. Rozhodnutím Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vstúpia stanovy do platnosti od 15. septembra 2019 na skúšobnú dobu piatich rokov.

Federáciu Regnum Christi tvoria štyri zložky, ktoré ju riadia kolegiálnym spôsobom: Kristovi legionári (Legionari di Cristo), zasvätené ženy, zasvätení laici a napokon laici pridružení k federácii individuálne, ktorí majú iba poradný hlas.

V súhrne má federácia okolo 22 tisíc členov. Vo všetkých štyroch jej zložkách prebiehal od roku 2010 riadený proces obnovy po konfrontovaní sa s odhalenými zločinmi mexického kňaza Marciala Maciela (1920-2008), zakladateľa kongregácie Kristových legionárov aj laickej vetvy Regnum Christi.

-jb-

13 júna 2019, 18:13