Hľadaj

Vatican News

Pápež sa prihovoril stovke sudcov z krajín Ameriky na tému sociálnych práv

Pápež František sa v utorok 4. júna vo Vatikáne prihovoril stovke sudcov z amerických krajín od Argentíny až po Kanadu, zídených na kongrese „Sociálne práva a učenie pápeža Františka“ organizovanom Pápežskou akadémiou sociálnych vied.

Svätý Otec prišiel medzi sudcov na záver ich programu v sídle akadémie v areáli Vatikánskych záhrad a svoj príspevok predniesol v španielčine (videozáznam).

Dvojdňové podujatie, ktorého témou boli sociálne práva, nadviazalo na podobný kongres spred roka na Právnickej fakulte Univerzity Buenos Aires. Predseda Pápežskej akadémie sociálnych vied Stefano Zamagni, ktorý je profesorom politickej ekonómie na Bolonskej univerzite, tentoraz pozval sudcov, aby reflektovali nad podnetmi pre právne myslenie, prameniacimi z nosných dokumentov magistéria pápeža Františka.

Ako sa uvádza v propozíciách podujatia, jedným z cieľov je vytvorenie medzinárodnej platformy pre sudcov na obranu sociálnych práv (Permanent Pan American Board of Judges in Defence of Social Rights). Výsledkom je aj text záverečného vyhlásenia.

V roku 2016 sa vo Vatikáne v podobnom duchu konalo na pôde Pápežskej akadémie sociálnych vied stretnutie s celosvetovou účasťou na tému boja proti obchodovaniu s ľuďmi a organizovanému zločinu.

-jb-

04 júna 2019, 19:34