Hľadaj

Mons. Michel Dubost CJM, vymenovaný za apoštolského administrátora Lyonskej arcidiecézy Mons. Michel Dubost CJM, vymenovaný za apoštolského administrátora Lyonskej arcidiecézy 

Menovanie apoštolského administrátora pre Lyon nie je odvolaním kard. Barbarina

Pápež František vymenoval za apoštolského administrátora pre Lyonskú arcidiecézu 77-ročného Mons. Michela Dubosta, neznamená to však pozbavenie úradu lyonského arcibiskupa kardinála Barbarina.

Svätý Otec František vymenoval apoštolského administrátora sede plena et ad nutum Sanctæ Sedis arcidiecézy Lyon, ktorým je Mons. Michel Dubost CJM, emeritný biskup francúzskej diecézy Evry-Crobeil-Essonnes. Má 77 rokov a je rehoľníkom z Kongregácie Ježiša a Márie. Menovanie dnes oficiálne zverejnila Svätá stolica.

Význam menovania pre Vatican News vysvetlil dočasný riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Alessandro Gisotti týmito slovami:

„Dnešným menovaním sa vedenie Lyonskej arcidiecézy kánonicky zveruje 

Mons. Michelovi Dubostovi, po tom ako ho dočasne prevzal Mons. Yves Baumgarten, generálny vikár spomínanej arcidiecézy. Ako je známe, 19. marca Svätý Otec neprijal zrieknutie sa predložené kardinálom Philippem Barbarinom, ktorý sa rozhodol stiahnuť sa na isté obdobie v čakaní na definitívny rozsudok v procese vedenom proti nemu.

Menovanie Mons. Dubosta neznamená zrieknutie sa kardinála Barbarina, ktorý je teraz povolaný – tak ako to stanovuje Pastoračné direktórium pre službu biskupov – spolupracovať „na plnom, slobodnom a pokojnom plnení mandátu apoštolského administrátora“.

-jb-

24 júna 2019, 17:13