Hľadaj

2018.11.15 Roma, Sinagoga del Ghetto ebraico, ebrei a Roma 2018.11.15 Roma, Sinagoga del Ghetto ebraico, ebrei a Roma 

Kard. Parolin v synagóge: 25 rokov diplomatických vzťahov Izraela a Svätej stolice

Pri príležitosti 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Izraelským štátom a Svätou stolicou vystúpil vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin na spoločnom diplomatickom podujatí dňa 13. júna v Hlavnej rímskej synagóge.

Šéf vatikánskej diplomacie spomenul dobré vzájomné vzťahy medzi oboma štátmi i skutočnosť, že za posledných 50 rokov celkovo vzrástlo vzájomné porozumenie, dôvera i priateľstvo medzi židmi a katolíkmi.

Základná dohoda, ktorá bola podpísaná v decembri 1993 a vstúpila do platnosti v marci 1994, podľa štátneho sekretára „otvorila novú fázu v bilaterálnych vzťahoch a otvorila významnú cestu spolupráce“.

„Skonkretizovalo sa to v podpísaní Dohody o právnej subjektivite Cirkvi, ktorej aplikačný proces sa blíži ku koncu a otvorilo to dlhý a delikátny proces vyjednávania v rámci Permanentnej bilaterálnej pracovnej komisie medzi Svätou stolicou a Izraelským štátom s cieľom dospieť k Dohode o finančných otázkach, ktorý sa, ako dúfame, čoskoro uzavrie“, uviedol kard. Parolin v príhovore.

Šéf vatikánskej diplomacie zároveň vyjadril želanie, „aby nikdy nechýbal súlad s duchom Základnej dohody pre obnovenú a plodnú spoluprácu s Katolíckou cirkvou v Izraeli a aby krajina preukazovala životaschopnosť svojej demokracie tým, že všetkým zaručí rovnaké práva a rovnaké príležitosti, pre budovanie budúcnosti pokoja a svornosti“.

Ako pripomenul štátny sekretár, za týchto 25 rokov sa uskutočnili „dôležité pápežské návštevy v Izraeli i návštevy izraelských autorít vo Vatikáne, ako aj početné iniciatívy v prospech medzináboženského dialógu“.

Osobitným spôsobom kardinál Parolin pripomenul modlitbové stretnutie s prezidentmi Izraela a Palestíny, ktoré sa uskutočnilo vo Vatikáne pred piatimi rokmi, 8. júna 2014. „Ako je známe, pápežovi i Svätej stolici leží na srdci mierový proces i budúcnosť regiónu“, skonštatoval štátny sekretár.

Kardinál Parolin hovoril aj o osobitnom význame Jeruzalema pre židov, kresťanov i moslimov:

„Jeruzalem, mesto pokoja, je srdcom Svätej zeme, je spoločným dedičstvom monoteistických náboženstiev a celého sveta. Nech naše náboženské a politické úsilie podporuje povolanie mesta byť miestom zmierenia a stretávania sa náboženstiev, ako aj symbolom úcty a pokojného spolunažívania“.

Cirkev „odsudzuje nenávisť, prenasledovanie a akékoľvek prejavy antisemitizmu namierené proti židom v každom čase a kýmkoľvek“. „Toto výročie nech nám pomôže upevniť naše snahy v konkrétnom šírení obnoveného priateľstva“, uviedol kardinál Parolin pri spomienkovej udalosti v Rímskej synagóge.

-zk-

18 júna 2019, 17:40