Hľadaj

Vatican News
Podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život Linda Ghisoniová (tretia zľava) Podsekretárka Dikastéria pre laikov, rodinu a život Linda Ghisoniová (tretia zľava) 

Cirkevné hnutia spolupracujú s Dikastériom pre laikov na prevencii zneužívania

Cirkev pokračuje v šírení prevencie každej formy zneužívania, a to aj medzi cirkevnými hnutiami. Dikastérium pre laikov, rodinu a život zameralo svoje výročné stretnutie s cirkevnými hnutiami a združeniami práve na túto tému.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Vyše stovky moderátorov, zodpovedných osôb i delegátov medzinárodných cirkevných hnutí a združení uznaných Svätou stolicou sa 13. júna zhromaždilo vo Večnom meste, aby spolu uvažovali na tému: „Prevencia sexuálnych zneužívaní: úsilie cirkevných združení a hnutí“. V rámci programu vystúpil aj prefekt dikastéria kardinál Kevin Farrell i podsekretárka Linda Ghisoniová.

Kardinál Kevin Farrell v súvislosti s fenoménom zneužívaní zdôraznil dôležitosť praktizovania pravdy, poznania a uvedomovania si závažnosti tohto zločinu. Ako uviedol, je nutné pamätať na to, že za číslami a štatistikami fenoménu zneužívaní sa vždy skrývajú osoby – „obete a tí, čo ich zneužívali, majú meno i priezvisko, tvár, svoju osobnú, rodinnú, spoločenskú a cirkevnú históriu, majú rany vryté do mysle, srdca i tela“.

„Dôležité je predovšetkým očisťovať vzťahy, ktoré prežívate medzi sebou, ako aj tie s adresátmi vášho evanjelizačného úsilia“, povedal vo svojom príhovore kardinál Farrell. Ako pripomenul, je nevyhnutné vytvárať „zdravé vzťahy v zdravých prostrediach, do ktorých len ťažko vkĺzne nadvláda, podrobovanie, závislosť, porušenie slobody, narušovanie svedomia, zneužitie moci a sexuálne zneužitie“. Potrebné je podľa jeho slov v rámci hnutí „pestovať nevyhnutnú ľudskú, morálnu, intelektuálnu a duchovnú formáciu“.

Podsekretárka dikastéria Linda Ghisoniová pri stretnutí predstavila svedectvá troch obetí sexuálneho zneužívania v cirkevných združeniach. Na ich príkladoch poukázala na úzku prepojenosť medzi zneužívaním moci, svedomia a sexuálnymi zneužívaniami.

Ako zdôraznila, v cirkevných zoskupeniach je treba rozlišovať medzi sférou svedomia a sférou riadiacej moci, objasňujúc riziká, ktoré sa ukrývajú vo vzťahoch poznačených neslobodou z dôvodu príliš štruktúrovaných alebo nedostatočne štruktúrovaných kontextov.

Pri stretnutí nechýbal ani právny pohľad na problematiku. Philip Milligan, ktorý je v rámci dikastéria zodpovedný za právnické záležitosti, predstavil právne nástroje, ktoré má Cirkev k dispozícii, keď čelí zločinom zneužívaní. Vysvetlil tiež definíciu „zraniteľných osôb“ podľa nedávneho dokumentu motu proprio Vos estis lux mundi.

Okrem spomínaných osobností na stretnutí vystúpil aj jezuita Hans Zollner, riaditeľ Centra pre ochranu maloletých Pápežskej Gregorovej univerzity. Podujatie moderoval kňaz Giovanni Buontempo, ktorý je v rámci dikastéria zodpovedný za vzťahy s cirkevnými hnutiami a združeniami.

25 júna 2019, 17:17