Hľadaj

Nový pomocný biskup Santiaga de Chile Mons. Alberto Ricardo Lorenzelli SDB Nový pomocný biskup Santiaga de Chile Mons. Alberto Ricardo Lorenzelli SDB 

Nový pomocný biskup Santiaga de Chile prijal vysviacku z rúk pápeža

Vkladním rúk pápeža Františka prijal v sobotu 22. júna biskupskú vysviacku Mons. Alberto Ricardo Lorenzelli Rossi z rehole saleziánov, nový pomocný biskup arcidiecézy Santiago de Chile. Slávnosť biskupskej konsekrácie sa konala vo Vatikánskej bazilike o 18. hodine pri Oltári Katedry.

Mons. Alberto Ricardo Lorenzelli Rossi sa narodil v r. 1953 v Argentíne. V minulosti bol provinciálom saleziánov v Čile i dvoch rozličných regiónoch Talianska a bol aj predsedom Talianskej federácie mužských inštitútov zasväteného života.

V poslednom roku Mons. Lorenzelli pracoval vo Vatikáne, kde bol aj predstaveným saleziánskej komunity a konal pastoračnú službu kaplána pre vatikánskych zamestnancov v bezpečnostných zložkách. Za pomocného biskupa Santiaga de Chile ho pápež František vymenoval 22. mája 2019.

-jb-

22 júna 2019, 18:47