Hľadaj

2019.05.09 MEETING POINT MOTU 2019.05.09 MEETING POINT MOTU 

Pápež František vydal normy na boj proti zneužívaniu: „Vy ste svetlo sveta“

„Vy ste svetlo sveta“ (Vos estis lux mundi) je názov nového motu proprio pápeža Františka, ktoré vo štvrtok 9. mája publikovala Svätá stolica. Normatívny dokument je venovaný boju proti sexuálnemu zneužívaniu. Novými predpismi sa pre klerikov a rehoľníkov zavádza povinnosť nahlasovať prípady zneužívania. Každá diecéza okrem toho musí do jedného roka zabezpečiť fungovanie systému na prijímanie oznámení, ktorý bude ľahko dostupný pre verejnosť.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Text nového motu proprio sa začína týmito slovami: „«Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť» (Mt 5,14). Náš Pán Ježiš Kristus volá každého veriaceho, aby bol žiarivým príkladom cnosti, bezúhonnosti a svätosti“.

„Zločiny sexuálneho zneužívania urážajú nášho Pána, spôsobujú fyzické, psychické a duchovné škody obetiam a poškodzujú komunitu veriacich,“ pripomína pápež František a hovorí o osobitnej zodpovednosti nástupcov apoštolov predchádzať týmto zločinom.

„Aby sa takéto fenomény vo všetkých ich formách viac neobjavovali, potrebujeme nepretržitú a hlbokú premenu sŕdc, doloženú konkrétnymi a účinnými činmi, do ktorých sú zapojení všetci v Cirkvi,“ píše Svätý Otec František v úvodnej časti dokumentu.

Motu proprio Vos estis lux mundi, ktoré podpísal Svätý Otec František 7. mája a vstúpi do účinnosti 1. júna, obsahuje 19 článkov. Nové procedurálne normy sa vzťahujú na celú Katolícku cirkev. Predstavujú ďalšie ovocie stretnutia o ochrane neplnoletých a zraniteľných osôb z februára tohto roku vo Vatikáne.

Medzi novinkami je povinnosť pre všetky diecézy sveta, aby sa do júna 2020 vybavili „jedným alebo viacerými stabilnými a verejnosti ľahko dostupnými systémami na predkladanie oznámení,“ týkajúcich sa sexuálnych zneužívaní spáchaných klerikmi a rehoľníkmi, používania pedopornografických materiálov a zakrývania týchto zneužívaní.

Konkrétny systém nahlasovania sa bližšie nešpecifikuje, aby sa tak samotná diecéza rozhodla pre také riešenie, ktoré zodpovedá danej kultúre a miestnym podmienkam. Zámerom je, aby sa tí, ktorí utrpeli zneužívanie, mohli obrátiť na miestnu cirkev s istotou, že budú dobre prijatí, chránení pred nátlakmi, a že sa ich oznámenia  budú brať s najväčšou vážnosťou.

Dokument sa týka nielen obťažovania a násilia voči neplnoletým a zraniteľným dospelým, ale aj sexuálneho násilia a obťažovania vyplývajúceho zo zneužitia právomoci. Táto povinnosť zahŕňa napr. aj prípady násilia voči rehoľníčkam zo strany klerikov, ako aj prípady obťažovania seminaristov alebo novicov.

Medzi dôležité prvky novej normatívy patrí aj kategória činov zakrývania a zasahovania do civilného alebo kanonického vyšetrovania prípadov sexuálneho zneužívania so zámerom jeho marenia.

Významnou novosťou je ustanovenie, že v prípade, že je nahlásenou osobou biskup,  dostáva mandát od Svätej stolice na vedenie vyšetrovania príslušný arcibiskup metropolita. Ten do tridsiatich dní odovzdá Svätej stolici informáciu o stave vyšetrovania, ktoré sa má ukončiť do deväťdesiatich dní.

Metropolita môže pri vykonávaní vyšetrovania využiť pomoc kvalifikovaných osôb a obrátiť sa v tejto veci aj na laikov, ktorých špecializácie a odborné zručnosti predstavujú pre Cirkev dôležitý zdroj. Predpisy ustanovujú, že biskupské konferencie a diecézy môžu pripraviť zoznamy kvalifikovaných osôb, ktoré sú k dispozícii na spoluprácu, ale konečná zodpovednosť za vyšetrovanie zostáva na arcibiskupovi metropolitovi.

Motu proprio „Vy ste svetlo sveta“ opätovne zdôrazňuje zásadu prezumpcie neviny vyšetrovanej osoby.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

09 mája 2019, 18:24