Hľadaj

Vatican News
Pútnická svätyňa v Medžugorí je súčasťou miestnej Farnosti sv. Jakuba Pútnická svätyňa v Medžugorí je súčasťou miestnej Farnosti sv. Jakuba 

Pápež František povolil oficiálne púte do Medžugoria za podmienky správneho postoja

Svätý Otec František rozhodol o povolení organizovať púte do Medžugoria oficiálnou formou zo strany farností alebo diecéz. V nedeľu 12. mája to spoločne oznámili počas svätej omše v medžugorskej farnosti apoštolský nuncius v Bosne a Hercegovine Luigi Pezzuto a špeciálny apoštolský vizitátor pre Medžugorie, arcibiskup Henryk Hoser. Doteraz bolo možné púte organizovať len súkromným spôsobom.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Na otázky novinárov o novom rozhodnutí sa hovorca Svätej stolice Alessandro Gisotti vyjadril týmito slovami:

„Ako dnes spoločne oznámili Mons. Henryk Hoser, apoštolský vizitátor špeciálneho charakteru pre Farnosť Medžugorie a Apoštolská nunciatúra v Sarajeve, Svätý Otec rozhodol, že sa môžu organizovať púte do Medžugoria. Treba sa pri tom vždy postarať, aby sa vylúčilo, že by sa tieto púte interpretovali ako potvrdenie známych udalostí, ktoré si ešte vyžadujú preverenie zo strany Cirkvi.

Treba sa teda vyhnúť tomu, aby takéto púte vytvárali zmätok alebo nejednoznačnosť z vieroučného hľadiska. To sa týka aj duchovných pastierov každého rádu a stupňa, ktorí majú úmysel prísť do Medžugoria a celebrovať či koncelebrovať tam aj slávnostným spôsobom.

Keď si uvedomíme množstvo ľudí prúdiacich do Medžugoria a bohaté plody milosti, ktoré z toho vzišli, toto rozhodnutie ide v línii osobitnej pastoračnej pozornosti, ktorú chce Svätý Otec venovať tejto skutočnosti, na podporu a rozvíjanie dobrého ovocia.

Apoštolský vizitátor – v zhode s ordinármi daných miest – bude môcť v tomto zmysle ľahšie nadväzovať vzťahy s kňazmi poverenými organizovaním pútí do Medžugoria, ako s osobami spoľahlivými a dobre pripravenými, poskytovať im informácie a usmernenia, aby mohli s úžitkom tieto púte viesť.“

Aktuálne rozhodnutie Svätého Otca prichádza rok po tom, 

ako 31. mája 2018 vymenoval emeritného arcibiskupa poľskej diecézy Varšava-Praga Mons. Henryka Hosera za osobitného apoštolského vizitátora špeciálneho charakteru pre farnosť Medžugorie, na nevymedzený čas a na základe potreby Svätej stolice - ad nutum Sanctae Sedis.

Ide o novú situáciu z hľadiska pastoračného, keďže v predchádzajúcich desaťročiach bolo možné putovať do Medžugoria len súkromným spôsobom. Nejde však o novú situáciu v zmysle doktrinálneho vyjadrenia Cirkvi. Ani samotné menovanie vizitátora a rovnako ani dnešné oznámenie sa netýkajú vieroučnej otázky ohľadom toho, čo sa udialo v Medžugorí počnúc rokom 1981. Ide tu o fenomén, ktorý sa ešte stále neuzavrel.

Ako stručne sumarizuje Massimiliano Menichetti z Vatican News, zo šiestich vizionárov, ktorí boli v danej dobe deťmi alebo v dospievajúcom veku, traja uisťujú, že majú ešte i dnes denné zjavenie „Kráľovnej pokoja“, vždy o rovnakej hodine popoludní a na akomkoľvek mieste, kde sa nachádzajú. Sú to Vicka, ktorá býva v Medžugorí, Marija, ktorá žije v talianskej Monze, a Ivan, ktorý žije v USA, ale často sa vracia do vlasti. Štvrtá vizionárka Mirjana hovorí, že dostáva zjavenia každý mesiac, vždy v druhý deň, zatiaľ čo u zvyšných dvoch z niekdajších medžugorských detí sa to deje raz za rok.

Edičný riaditeľ vatikánskeho Dikastéria pre komunikáciu Andrea Tornielli vo svojom komentári v súvislosti so schválením pútí do Medžugoria pripomína známy dôraz pápeža Františka na docenenie ľudovej nábožnosti ako dôležitého rozmeru evanjelizácie. Nachádzame to jasne vyjadrené aj v programovej apoštolskej exhortácii Radosť Evanjelia – Evangelii gaudium. Pokiaľ ide o samotné Medžugorie, pápež František sa vyjadril na túto tému ešte v roku 2013 v rozhovore s teológom pátrom Alexandrom Awi Mellom, odborníkom na mariológiu, ktorý je dnes sekretárom Dikastéria per laikov, rodinu a život. Rozhovor bol publikovaný aj knižne.

12 mája 2019, 13:20