Hľadaj

Budova Kongregácie pre náuku viery Budova Kongregácie pre náuku viery 

Najvyšší cirkevný súd zbavil kňaza H. Geisslera obvinenia zo sexuálneho obťažovania

Rakúsky kňaz P. Herman Geissler FSO, niekdajší vedúci úradu v rámci vatikánskej Kongregácie pre náuku viery, bol cirkevným súdom zbavený obvinenia zo sexuálneho obťažovania, ktorého sa mal dopustiť v roku 2009 voči istej rehoľníčke počas spovede. 58-ročný člen Duchovnej rodiny „Dielo“ (L´Opera, Das Werk) od začiatku tvrdil, že obžaloba je nepravdivá.

O začiatku kauzy informovala 29. januára 2019 Kongregácia pre náuku viery s oznámením, že páter Herman Geissler sa zriekol úradu, „aby obmedzil škodu, ktorá už vznikla pre kongregáciu i pre jeho komunitu“ a požiadal o riadne kánonické prešetrenie. Keďže P. Geissler bol úradníkom Kongregácie pre náuku viery, kánonický proces uskutočnil Najvyšší súd Apoštolskej signatúry, a nie samotná kongregácia, ktorá je inak pre takéto kauzy kompetentným orgánom.

Výsledkom administratívneho trestného procesu vedeného Apoštolskou signatúrou je dekrét oslobodzujúci spod obvinenia. Apoštolská signatúra oficiálne oznámila, že „bolo ustanovené kolégium zložené z piatich členov Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, ktoré na zasadnutí dňa 15. mája vydalo dekrét o oslobodení obvineného, keďže po dôslednom preskúmaní prípadu sa nepreukázalo s potrebnou morálnou istotou tvrdenie o spáchaní ťažkého deliktu.“    

Obvinenie proti členovi Duchovnej rodiny „Dielo“ P. Hermanovi Geisslerovi pochádzalo od Doris Reisingerovej Wagnerovej, ktorá bola v rokoch 2003-2011 členkou rovnakého inštitútu.

-jb-

17 mája 2019, 16:09