Hľadaj

Vatican News

Experti novozaloženého Medzinárodného monitora rodiny začali prácu

Odborníci z rozličných krajín sveta na otázky rodiny sa v týchto dňoch zišli v Ríme na prvom stretnutí novozriadeného Medzinárodného monitora rodiny (Family International Monitor), ktorý bol založený v decembri 2018 za podpory Pápežského teologického inštitútu sv. Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

V rámci Medzinárodného monitora rodiny sa zástupcovia 12 univerzít a výskumných centier na pracovnom stretnutí v dňoch 13. – 15. mája v Ríme venovali príprave trojročného výskumného projektu, zameraného na konkrétne podmienky rodín v rozličných sociálnych, kultúrnych a ekonomických kontextoch. Jeho výsledkom bude v roku 2021 publikovanie dvoch reportov: „Rodina a vzťahová chudoba“ (ralational poverty) a „Rodina a ekonomická chudoba“.

Okrem predsedu Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenza Pagliu 

ako veľkého kancelára Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine boli medzi dvoma desiatkami účastníkov aj generálny sekretár Caritas internationalis Michel Roy, prezident Katolíckej univerzity v španielskej Murcii prof. Mendoza Pérez a ďalší zástupcovia z rozličných krajín ako Benin, Česko, Čile, Fínsko, Katar, Keňa, Libanon, Mexiko, Taliansko, USA. Na práci Medzinárodného monitora rodiny sa podieľajú aj zástupcovia prorodinných združení ELFAC a FAFCE. 

V záverečný deň stretnutia sa účastníci stretli so Svätým Otcom pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra. Reprezentantom univerzitných centier a ústavov zameraných na štúdiá o rodine pápež František pripomenul aj význam rodiny v rámci integrálnej ekológie:

„Toto stretnutie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny, ktorý tento rok poukazuje na úlohu rodiny pri starostlivosti o stvorenstvo, náš spoločný dom. V radosti vzkrieseného Krista vyprosujem vám a vašim rodinám milosrdnú lásku Boha, nášho Otca. Nech vás Pán žehná!“

Medzinárodný deň rodiny (Svetový deň rodiny, World Family Day) vyhlásilo OSN v roku 1993. Má pripomenúť dôležitosť rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti a byť príležitosťou pre inštitúcie jednotlivých krajín k reflexii nad rodinnou politikou.

15 mája 2019, 11:32