Hľadaj

Vatican News
2018.11.18 incontro vita consacrata repam manaus 2018.11.18 incontro vita consacrata repam manaus 

Prípravy synody o Amazónii sú v plnom prúde, v Ríme sa zíde v októbri 2019

„Amazónia - nové cesty pre Cirkev a pre integrálnu ekológiu“. Na túto tému sa zíde špeciálne zasadnutie biskupskej synody pre amazonský región, ktoré Svätý Otec František zvolal do Ríma v termíne od 6. do 27. októbra 2019.

Generálny sekretariát Synody biskupov oficiálne oznámil presný termín jesenného zasadnutia v pondelok 25. februára. V tento deň sa v Ríme začal medzinárodný odborný seminár na prípravu synody. Okrem odborníkov z celého sveta sa osobitne týka biskupov siedmich biskupských konferencií amazonskej oblasti a územia deviatich krajín.

Odborný seminár ako príprava na synodu 

Na študijnom seminári s témou „Smerom k osobitnej synode pre Amazóniu: regionálny a univerzálny rozmer“ sa zúčastnilo približne 80 zástupcov amazonskej oblasti, z radov kňazov i laikov, vrátane predsedov biskupských konferencií Antíl, Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Venezuely. Prítomné bolo aj vedenie Cirkevnej panamazonskej siete REPAM reprezentované kardinálmi Hummesom z Brazílie a Barretom z Peru, ako aj členovia a poradcovia sekretariátu Synody biskupov a zástupcovia Rímskej kúrie.

Počas troch dní sa diskutovalo o cirkevných a pastoračných aspektoch, o otázkach súvisiacich s podporou integrálnej ekológie. Výsledkom je náčrt celkového obrazu o naliehavých situáciách Amazónie a výziev pre Cirkev, ktorá žije a pracuje na tomto obrovskom území. Seminár sa zaoberal aj podnetmi z apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium a encykliky Laudato si’.

V Cirkvi neexistuje problém, ktorý by sa týkal len jedného územia

Prípravný seminár otvoril generálny sekretár Biskupskej synody kardinál Lorenzo Baldisseri, ktorý objasnil spojenie Cirkvi s témou o ekológii. Vyjadril sa slovami sv. Pavla: „Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy, a ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy“ (1 Kor 12,26). A toto, ako vysvetľuje kardinál Baldisseri, platí aj pre prípad Amazónie, aby sme sa zamýšľali nad ekologickými problémami.

Pápež František hovorí vo svojej encyklike Laudato si’ o planéte Zem ako „spoločnom dome“, ktorý treba brániť, chrániť a uchovávať, s osobitným dôrazom na pôvodných obyvateľov, ktorí najviac trpia dôsledkami pustošiacich činov, ktoré majú vplyv na ľudí a životné prostredie.

Kardinál Baldisseri v zmysle cieľov biskupskej synody o Amazónii hovorí o posilnení „amazonskej tváre“, čo si vyžaduje obnovu evanjelizačných stratégií, nové cesty Cirkvi, ako posilniť kresťanskú prítomnosť v tejto oblasti, a identifikovať nové formy pastoračnej činnosti pre potreby malých a od seba veľmi vzdialených komunít, ktorých sa hlboko dotýka aj príroda.

Kardinál spomenul aj návštevu pápeža Františka v Peru v januári 2018. Svätý Otec pri tej príležitosti poznamenal, že je dôležité preniknúť do múdrosti a bohatstva kultúr a tradícií týchto národov. Téma integrálnej ekológie nám teda pripomína, ako uviedol kardinál Baldisseri, blízky vzťah Boha, človeka a životného prostredia, ktorý keď je ohrozený, ochromuje celú planétu.

-mh, jb-

01 marca 2019, 15:20