Hľadaj

Vatican News
2019.01.15 Conferenza stampa Pontificia Accademia per la Vita 2019.01.15 Conferenza stampa Pontificia Accademia per la Vita 

Vyšiel list Humana communitas pri 25. výročí Pápežskej akadémie pre život

V utorok 15. januára vo Vatikáne predstavili List pápeža Františka s názvom „Ľudské spoločenstvo“ (Humana communitas) adresovaný predsedovi Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenzovi Pagliovi pri príležitosti 25. výročia založenia akadémie. V Tlačovom stredisku Svätej stolice prezentovali aj tému najbližšieho valného zhromaždenia akadémie: „Roboetika. Osoby, stroje a zdravie.“ Bude sa konať 25. – 27. februára vo Vatikáne.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Predseda Pápežskej akadémie pre život Mons. Vincenzo Paglia charakterizoval pápežov list pri príležitosti 25. jubilea inštitúcie ako nielen slávnostný.“  Za ťažiskový bod obsažného a hutného dokumentu, datovaného 6. januára 2019, označil Mons. Paglia samotný jeho titul: „Ludské spoločenstvo“. Ako uviedol, «život» nie je abstraktný univerzálny pojem: je to človek v jeho dejinách, je to celá ľudská rodina v príbehu jej vzťahov. Pápež konštatuje oslabenie vzťahov, ktoré predstavujú bratstvo.“

Mons. Paglia to doložil citátom zo záverečnej časti listu Svätého Otca: „Musíme uznať, že bratstvo zostáva nesplneným prísľubom novoveku. Univerzálny duch bratstva, z ktorého vyrastá vzájomná dôvera – v rámci moderného občianstva, ako medzi národmi a krajinami – sa ukazuje veľmi oslabený. Sila bratstva, ktoré sa rodí medzi ľuďmi z klaňania sa Bohu v duchu a pravde, je novou frontovou líniou kresťanstva“.

Ako dodal predseda Pápežskej akadémie pre život, „je to výzva týkajúca sa celej planéty. Oslabenie bratstva – či to chceme alebo nie – kontaminuje všetky vedy o človeku a o živote.“

Pápežov list sa okrem základného postoja dotýka aj viacerých špecifických tém. Mons. Paglia vymenoval niektoré z nich: globálna bioetika, nové a konvergujúce technológie resp. nanotechnológie, biotechnológie, informačné technológie a kognitívne vedy.

Za symbolické považuje Mons. Paglia aj datovanie listu na sviatok Zjavenia Pána. Mudrci, o ktorých hovorí evanjelium, „sú istým spôsobom akademici a veľvyslanci ľudstva: skúmajú znamenia oblohy i života, nechcú byť spolupáchateľmi Herodesa a sú šťastní, keď môžu darovať svoje poklady betlehemskému Dieťaťu, Pánovi nebies i života.“

Na prezentácii vo vatikánskom Tlačovom stredisku vystúpili za Pápežskú akadémiu pre život aj jej kancelár Mons. Renzo Pegoraro a dvaja z jej akademikov: prof. Paolo Benanti z Pápežskej univerzity Gregoriana a prof. Laura Palazzani z rímskej univerzity LUMSA.

Pápežskú akadémiu pre život založil 11. februára 1994 sv. Ján Pavol II. apoštolským listom motu proprio „Vitae mysterium“. Za návrhom tohto zriadenia bol veľký francúzsky pediater a genetik prof. Jérôme Lejeune. Inštitúcia, ktorej dal pápež František nový impulz  obnovou jej štatútu z 18. októbra 2016, má v súčasnosti 151 členov. Z nich 45 je riadnych, 88 korešpondenčných, 14 je v kategórii tzv. „mladých akademikov“ a štyria sú čestnými členmi.

15 januára 2019, 19:42