Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Úlohy komisie Ecclesia Dei prešli na Kongregáciu pre náuku viery

Náplň Pápežskej komisie Ecclesia Dei, ktorá doposiaľ slúžila pre vzťahy s lefébvristami, Svätý Otec František presunul do kompetencie Kongregácie pre náuku viery a samotnú komisiu zrušil. Urobil tak apoštolským listom motu proprio zo 17. januára, ktorý dnes oficiálne publikoval denník L´Osservatore Romano.

Ako sa vysvetľuje v texte, Komisiu Ecclesia Dei ustanovil pápež Ján Pavol II.  v roku 1988 s „úlohou spolupracovať s biskupmi a dikastériami Rímskej kúrie pri uľahčovaní plného cirkevného spoločenstva kňazom, seminaristom, komunitám alebo jednotlivým rehoľníkom a rehoľníčkam spätým s Bratstvom založeným Mons. Marcelom Lefébvrem, ktorí túžili zostať zjednotení s Petrovým nástupcom v Katolíckej cirkvi, zachovávajúc si vlastné duchovné a liturgické tradície“.

Od roku 2007 na základe motu proprio pápeža Benedikta XVI. Summorum Pontificum o používaní mimoriadnej  formy Rímskeho obradu (tzv. tridentskej) slúžila Komisia Ecclesia Dei aj vo vzťahu k inštitútom a rehoľným spoločenstvám, ktoré sa prihlásili k tejto mimoriadnej forme obradu.

Benedikt XVI. opäť zreorganizoval spomenutú komisiu v roku 2009 v motu proprio Ecclesiae unitatem, keď sňal exkomunikáciu zo štyroch lefébvristických biskupov vysvätených bez pápežovho súhlasu. Týmto udelením milosti dostali otázky riešené komisiou Ecclesia Dei v prvom rade doktrinálny charakter, a tak ju Benedikt XVI. organickejšie spojil s Kongregáciou pre náuku viery.

Napokon v roku 2017 dal pápež František súhlasnú odpoveď na žiadosť Kongregácie pre náuku viery, aby sa dialóg medzi Svätou stolicou a Kňazským bratstvom sv. Pia X. viedol priamo cez túto kongregáciu, keďže ide o doktrinálne otázky. Vyústením tohto procesu je aktuálne motu proprio pápeža Františka o presunutí celej kompetencie komisie Ecclesia Dei na Kongregáciu pre náuku viery a o zrušení komisie.

-jb-

19 januára 2019, 17:42