Hľadaj

Vatican News
Medaglia per il 6° anno di Pontificato di Papa Francesco Medaglia per il 6° anno di Pontificato di Papa Francesco 

Vyšlo Posolstvo na Deň pokoja 2019: Dobrá politika je v službe pokoja

„Dobrá politika je v službe pokoja.“ Takto nazval pápež František svoje posolstvo na 52. svetový deň pokoja, ktorého text dnes oficiálne zverejnila Svätá stolica. Svätý Otec v ňom vyslovuje evanjeliové žičenie „Pokoj tomuto domu!“, pričom má na mysli každého človeka i spoločný dom celého ľudstva. Cirkev slávi Deň pokoja tradične 1. januára.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Posolstve na Svetový deň pokoja 2019 Pápež František hovorí o výzvach dobrej politiky. Cituje slová pápeža Benedikta XVI. o povolaní každého kresťana podľa svojich možností vplývať na „polis“ a pracovať tak pre dobro ľudstva uplatňovaním ľudských cností: spravodlivosti, rovnosti, vzájomnej úcty, úprimnosti, čestnosti a vernosti.

Pokoj tomuto domu

Na Tlačovej konferencii vo Vatikáne dnes pápežské posolstvo predstavili novinárom prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson spolu so sekretárom dikastéria, ktorým je Mons. Bruno Marie Duffé.

„«Pokoj tomuto domu» je mocným prianím, s ktorým Svätý Otec zdraví a víta svet a nás všetkých v novom roku 2019,“ uviedol kard. Turkson. Zdôraznil, že „v tomto Posolstve pokoja pápež František stotožňuje «domácnosť», ktorej je ponúknutý Kristov pokoj s našimi domami, rodinami, komunitami, s našimi krajinami a so všetkými ľuďmi v nich, ako aj  so zemou resp. svetom, s naším spoločným domovom“.

Pápežské posolstvo obsahuje aj varovania pred početnými necnosťami politiky, no s cieľom poukázať na opravdivú hodnotu úlohy politika ako účasti na „veľkom projekte pokoja“.

Účasť na veľkom projekte pokoja

Ako uviedol vo svojom komentári pri novinárskej prezentácii sekretár Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Mons. Duffé, „predstavovať politiku ako službu pokoja znamená dať tejto zodpovednosti za pospolitosť istú dôstojnosť a víziu, vo svetovom i miestnom kontexte, kde sa politika zdá byť viac či menej vylúčená, niekedy opovrhovaná.“

Posolstvo hovorí jasné „nie vojne a stratégii strachu“. „Dobrá politika podporuje participáciu mladých a dôveru v druhého,“ čítame v texte.

Svätý Otec pripomína aj aktuálne 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Pokoj má rozmer osobný i spoločenský a predstavuje „konverziu srdca a duše“, pričom ide o pokoj samého so sebou, pokoj s inými i pokoj s Božím stvorením.

Svoje posolstvo pápež uzatvára slovami Máriinho spevu Magnificat, oslavujúceho Pánovo milosrdenstvo a vernosť daným prísľubom.

Osem blahoslavenstiev politika

Svätý Otec v Posolstve na Svetový deň pokoja uvádza aj osem „blahoslavenstiev politka“, tak ako ich kedysi sformuloval vietnamský kardinál François-Xavier Nguyen Van Thuan (1928-2002):

Blahoslavený politik, ktorý má vysoko v povedomí a hlboko vo svedomí svoju rolu.

Blahoslavený politik, ktorý je osobným príkladom zodpovednosti.

 

Blahoslavený politik, ktorý pracuje pre spoločné dobro a nie pre vlastný prospech.

Blahoslavený politik, ktorý zostáva verne dôsledný.

Blahoslavený politik, ktorý pracuje pre jednotu.

Blahoslavený politik, ktorý pracuje na dosiahnutí radikálnej zmeny.

Blahoslavený politik, ktorý dokáže počúvať.

Blahoslavený politik, ktorý nemá strach.

18 decembra 2018, 11:28