Hľadaj

Vatican News
Governatorato Governatorato 

Pápež František zreorganizoval štátnu správu Vatikánu novým motu proprio

Dnes zverejneným listom motu proprio Svätý Otec František komplexne zreorganizoval štátnu správu vo Vatikáne. Nový zákon aktualizuje súčasnú štruktúru vatikánskeho Governatorátu, platnú od roku 2001. Znižuje počet riaditeľstiev a zavádza nový úsek kontroly a inšpekcie. Do platnosti vstúpi 7. júna 2019.

Svätý Otec v úvode nového motu proprio vysvetľuje: „Už od začiatku mojej služby na Petrovom stolci som si uvedomoval nevyhnutnosť komplexnej reorganizácie Governatorátu Vatikánskeho mestského štátu za tým účelom, aby lepšie zodpovedal aktuálnym požiadavkám, pre cirkevnú službu, ktorú je povolaný poskytovať misii Rímskeho Pontifika vo svete a pre špecifický inštitucionálny cieľ Vatikánskeho mestského štátu, určeného «zo svojej podstaty zaručovať Petrovmu stolcu absolútnu a viditeľnú nezávislosť»“.   

Prípravou aktualizácie poveril pápež František už v roku 2014 predsedu Pápežskej komisie pre Vatikánsky mestský štát a predsedu Governatorátu podľa princípov racionalizácie, ekonomickosti a zjednodušenia a podľa kritérií funkčnosti, transparentnosti, normatívneho súladu a organizačnej flexibility. Konkrétnou prípravou aktualizácie normatívy poveril Svätý Otec kardinála Giuseppeho Bertella v roku 2017.

Nový zákon prinesie zredukovanie operatívnych zložiek: počet riaditeľstiev sa zníži zo súčasných 9 na 7, okrem Vatikánskeho observatória ako vedeckej inštitúcie. Ide o nasledujúce úseky: Infraštruktúra a služby, Telekomunikácie a informačné systémy, Ekonomika, Služby bezpečnosti a ochrany osôb, Zdravie a hygiena, Múzeá a kultúrne pamiatky, Pápežské záhrady. Centrálne úrady sa zúžia zo súčasných 5 na 2: Personálne oddelenie a Právne oddelenie. Za dodržiavanie transparentnosti bude zodpovedať nové Kontrolné a inšpekčné oddelenie.    

Motu proprio promulgujúce uvedený nový zákon podpísal pápež František na slávnosť Krista Kráľa 25. novembra 2018. Úradne bude publikované denníkom L´Osservatore Romano 7. decembra aj s vysvetľujúcim textom vydaným predsedníctvom Governatorátu Vatikánskeho mestského štátu. Nové normy sa stanú účinnými od 7. júna 2019.

-jb-

06 decembra 2018, 19:12