Hľadaj

Vatican News
Svetový deň pokoja Svetový deň pokoja 

Zverejnili tému Dňa pokoja 2019: Dobrá politika je v službe pokoja

Svätá stolica v utorok 6. novembra publikovala tému posolstva pápeža Františka k 52. svetovému dňu pokoja, ktorý sa bude sláviť ako zvyčajne 1. januára: „Dobrá politika je v službe pokoja“.

Spolu so znením témy prináša vatikánske komuniké aj krátky komentár, v ktorom  sa hovorí o politickej zodpovednosti:

„Politická zodpovednosť prináleží každému občanovi a zvlášť tomu, kto obdržal mandát chrániť a spravovať. Táto misia spočíva v garantovaní práva a v povzbudzovaní dialógu medzi jednotlivými aktérmi v spoločnosti, medzi generáciami a medzi kultúrami.“

Ako ďalej v komentári čítame, „niet pokoja bez obojstrannej dôvery“ a „prvou podmienkou dôvery je dodržanie daného slova“. Politická angažovanosť je „jedným z najvyšších vyjadrení dobročinnej lásky.“ S tým súvisí aj zachovávanie práv človeka:

„Keď je človek rešpektovaný vo svojich právach – ako to pripomenul sv. Ján XXIII. v encyklike Pacem in terris (1963) – rozvíja sa v ňom zmysel  pre povinnosť rešpektovať práva iných. Práva a povinnosti človeka posilňujú povedomie príslušnosti k spoločnej komunite, k iným a k Bohu (porov. 45). Sme preto pozvaní prinášať a ohlasovať pokoj ako dobrú správu o takej budúcnosti, kde bude každý živý tvor braný s jeho dôstojnosťou a jeho právami.“

-ab-

06 novembra 2018, 12:54