Hľadaj

List synodálnych otcov mladým prečítal kardinál Baldisseri od hlavného oltára Baziliky sv. Petra List synodálnych otcov mladým prečítal kardinál Baldisseri od hlavného oltára Baziliky sv. Petra 

List synodálnych otcov mladým: Pomôžte svetu k láske

Pomôžte svetu „opäť povstať a obrátiť svoj pohľad k láske, kráse, pravde a spravodlivosti“, píšu biskupi zo synody mladým ľuďom na celom svete ako svoj záverečný odkaz. Ich spoločný list prečítal pri slávnostnom zakončení synody v Bazilike sv. Petra generálny sekretár Synody biskupov kardinál Lorenzo Baldisseri.

V nedeľu 28. októbra sa uzavrelo 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. S pápežom Františkom koncelebrovali synodálni biskupi, čestné miesto vo vstupnej procesii dostali mladí synodálni audítori. Ich reprezentanti na záver slávnosti sprevádzali generálneho sekretára Synody biskupov kardinála Lorenza Baldisseriho, ktorý od oltára predniesol záverečný odkaz synodálnych otcov adresovaný mladým ľuďom celého sveta. List prinášame v plnom znení:

List synodálnych otcov mladým

Vám, mladým tohto sveta, adresujeme my, synodálni otcovia, slovo nádeje, dôvery a útechy. V týchto dňoch sme sa zhromaždili, aby sme počúvali hlas Ježiša, „večne mladého Krista“, a rozpoznali v ňom vaše mnohé hlasy, vaše jasavé výkriky, žalosti i mlčanie.

Vieme o vašich vnútorných hľadaniach, radostiach a nádejach, bolestiach a úzkostiach, ktoré vytvárajú váš nepokoj. Túžime po tom, aby ste teraz mohli počuť naše slovo: chceme spolupracovať na vašich radostiach, aby sa vaše očakávania premenili na ideály. Sme si istí, že s vašou chuťou žiť budete ochotní vložiť sa do toho, aby sa vaše sny mohli uskutočniť vo vašom živote a v ľudských dejinách.

Nech vás neodradia naše slabosti. Naše krehkosti a hriechy nech neprekazia vašu dôveru. Cirkev je vašou matkou, neopúšťa vás a je pripravená sprevádzať vás na nových cestách, po výšinách, kde vietor Ducha vanie silnejšie a rozháňa hmly ľahostajnosti, povrchnosti a skleslosti.

Keď sa svet, ktorý Boh tak veľmi miloval, že mu daroval svojho Syna Ježiša, zameriava iba na materiálne veci, okamžitý úspech, pôžitok a utláča najslabších, vy mu pomôžte opäť povstať a obrátiť svoj pohľad k láske, kráse, pravde a spravodlivosti.

Celý mesiac sme kráčali spoločne s niektorými z vás a mnohí ďalší boli s nami spojení modlitbou a priazňou. Túžime teraz pokračovať v tejto ceste v každej časti zeme, kam nás Pán Ježiš posiela ako učeníkov misionárov.

Cirkev a svet naliehavo potrebujú vaše nadšenie. Buďte spoločníkmi na ceste tým najkrehkejším, chudobným a doráňaným životom.

Vy ste prítomnosť. Buďte jasnejšou budúcnosťou.

28. októbra 2018

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

List mladým zo synody (2 min)

Pri slávnosti v zelenej liturgickej farbe s textami 30. cezročnej nedele Svätý Otec František v homílii vyzval k trom krokom podľa vzoru Ježišovho stretnutia so slepcom Bartimejom. Aby sme pomohli hľadajúcemu človeku napredovať vo viere, je potrebné počúvať ho, byť mu blízkymi a ukázať mu vlastné svedectvo.

-jb, ak-

28 októbra 2018, 13:13