Hľadaj

Vatican News
 Theodore McCarrick Theodore McCarrick, niekdajší kardinál a arcibiskup Washingtonu 

Text vyhlásenia Svätej stolice ku kauze McCarrick: „Pôjdeme cestou pravdy“

Prinášame plné znenie oficiálneho vyjadrenia Svätej stolice k prípadu bývalého washingtonského arcibiskupa Theodora Edgara McCarricka, ktoré bolo publikované 6. októbra 2018 vatikánskym Tlačovým strediskom.

„Po zverejnení obvinení týkajúcich sa správania sa arcibiskupa Theodora Edgara McCarricka, Svätý Otec František s plným vedomím a v znepokojení pre zmätok, ktorý tieto obvinenia spôsobujú v povedomí veriacich, rozhodol, aby bolo zverejnené nasledovné:

V septembri 2017 arcidiecéza New York Svätej stolici oznámila, že istý muž obvinil vtedajšieho kardinála McCarricka z toho, že ho v sedemdesiatych rokoch [dvadsiateho storočia] zneužil. Svätý Otec nariadil v tejto veci dôkladné predbežné prešetrenie, ktoré sa uskutočnilo v arcidiecéze New York a na záver ktorého bola príslušná dokumentácia odovzdaná Kongregácii pre náuku viery. Medzičasom, keďže vyšli na povrch závažné podozrenia, Svätý Otec prijal zo strany arcibiskupa McCarricka vzdanie sa členstva v kardinálskom zbore, nariaďujúc mu zákaz vykonávania verejnej služby a povinnosť viesť život modlitby a pokánia.

Svätá stolica nezanedbá v príslušnom čase zverejniť uzávery prípadu týkajúceho sa arcibiskupa McCarricka. Aj ohľadom ďalších obvinení vznesených proti tomuto cirkevnému hodnostárovi Svätý Otec nariadil, aby informácie zozbierané pri predbežnom prešetrení boli doplnené ďalším dôkladným štúdiom kompletnej dokumentácie prítomnej v archívoch dikastérií a úradov Svätej stolice týkajúcej sa niekdajšieho kardinála McCarricka, s cieľom overiť všetky relevantné fakty, zaradiac ich do ich historického kontextu a posúdiac ich s objektívnosťou.

Svätá stolica si je vedomá, že z preverovania faktov a okolností by mohlo vyjsť najavo, že boli vykonané rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade s dnešným prístupom k týmto otázkam. Predsa však, ako povedal pápež František, «pôjdeme cestou pravdy, kamkoľvek by nás priviedla» (Filadelfia, 27. sept. 2015). Tak prípady zneužívania, ako aj ich zakrývanie viac nemôžu byť tolerované a odlišné zaobchádzanie s biskupmi, ktorí sa ich dopustili alebo ich zakrývali predstavuje v skutočnosti istú formu klerikalizmu, ktorá už nikdy viac nie je prijateľná.

Svätý Otec František obnovuje dôrazné pozvanie zjednotiť sily v boji so závažnou pliagou zneužívania vo vnútri i mimo Cirkvi, ako aj v prevencii ďalšieho páchania týchto zločinov na škodu tých najnevinnejších a najzraniteľnejších členov spoločnosti. Ako bolo oznámené, pápež zvolal na február predsedov biskupských konferencií celého sveta, pričom stále zaznievajú slová jeho nedávneho Listu Božiemu ľudu: «Jediný spôsob, ktorý máme, aby sme odpovedali na toto zlo, ktoré poznačilo tak mnoho životov, je brať to ako úlohu, ktorá sa týka nás všetkých ako Božieho ľudu. Uvedomovanie si, že sme súčasťou jedného ľudu a jedných spoločných dejín nám umožní uznať naše hriechy a chyby minulosti s kajúcou otvorenosťou, schopnou prijať vnútornú obnovu» (20. aug. 2018).“

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Originál v taliančine

-jb- 

09 októbra 2018, 19:50