Hľadaj

Vatican News
Ilustračná snímka: Mons. Ján Babjak a kard. Jozef Tomko na slávnosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie Ilustračná snímka: Mons. Ján Babjak a kard. Jozef Tomko na slávnosti Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 

Svätý Otec prijme 1300-člennú ďakovnú púť slovenských gréckokatolíkov

V sobotu 6. októbra Svätý Otec František prijme na osobitnej audiencii slovenských pútnikov z Prešovskej archieparchie, sláviacej Jubilejný rok. V Aule Pavla VI. sa predpoludním o 11. hodine stretne s 1300 účastníkmi Ďakovnej púte Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie pápežom Piom VII. a ďalších významných výročí.

Ide o historickú udalosť, pretože i keď slovenskí veriaci už boli účastníkmi  viacerých osobitných pápežských audiencií v menšom či väčšom počte, po prvýkrát udelí Svätý Otec osobitnú audienciu priamo gréckokatolíckym pútnikom zo Slovenska.

Svätému Otcovi slovenských pútnikov predstaví duchovný otec archieparchiálneho spoločenstva, prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý je momentálne v Ríme aj z titulu Biskupskej synody.

V ten istý deň v sobotu 6. októbra budú účastníci ďakovnej púte sláviť v Ríme archijerejskú svätú liturgiu o 15. hod. pri hlavnom oltári v Bazilike Santa Maria Maggiore. V homílii sa prihovorí arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi.

Na druhý deň, v nedeľu 7. októbra, sa pútnici pomodlia na Námestí sv. Petra spoločne so Svätým Otcom Františkom poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Po nej budú vo Vatikánskej bazilike pri oltári Katedry sláviť archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej bude kazateľom prešovský arcibiskup metropolita.

Tesne pred ďakovnou púťou vladyka Ján Babjak pre Vatikánsky rozhlas uviedol:

„V Ríme budeme spoločne ďakovať za našu Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, za milosť, že naši biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry, seminaristi i laickí veriaci zostali verní Petrovej skale, za všetky Božie dobrodenia, ktorých sa nám dostalo a dostáva prostredníctvom Kristovej cirkvi. Budeme zároveň prosiť o milosť dozrievania našej katolíckej viery, aby sme boli presvedčivými svedkami Ježiša Krista v tomto svete. Verím, že táto púť nám všetkým bude na duchovný úžitok.“ 

O životaschopnosti slovenskej gréckokatolíckej cirkvi svedčí aj skutočnosť, že na synode, ktorá sa zameriava osobitne na mladých ľudí, má zastúpenie aj medzi audítormi, a to v osobe laičky Viktórie Žolnovej, ktorá sa ako dobrovoľníčka venuje animátorstvu mládeže práve v Prešovskej archieparchii.

Jubilejný rok výročí Prešovskej archieparchie v sebe zahŕňa okrem 200-ročnice založenia eparchie v roku 1818 aj ďalšie „osmičky“. Je to 50. výročie vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku v roku 1968, 10. výročie jej povýšenia pápežom Benediktom XVI. na metropolitnú cirkev sui iuris v roku 2008, ale aj 130. výročie narodenia blahoslaveného prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, patróna mesta Prešov. Na tento rok pripadá aj 30. výročie povýšenia gréckokatolíckeho chrámu v Ľutine na baziliku minor sv. Jánom Pavlom II.

-jb-

05 októbra 2018, 12:01