Hľadaj

Vatican News
Svätý Otec Svätý Otec  

Svätý Otec je na strane obetí zneužívania v Pensylvánii – tlačové vyhlásenie

K súhrnnej správe prokuratúry amerického štátu Pensylvánia o prípadoch sexuálneho zneužívania zo strany cirkevných predstaviteľov za posledných 70 rokov v tamojších diecézach sa vyjadril hovorca Svätej stolice. Pápež František ubezpečil všetky obete zneužívania o svojom prioritnom záujme o nich a o ochote Cirkvi im načúvať.

Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke reagoval na zverejnenú správu o prípadoch sexuálneho zneužívania v Pensylvánii. Jeho vyhlásenie prinášame v plnom znení:

„Pokiaľ ide o správu zverejnenú v Pensylvánii tento týždeň, sú tu len dve slová, ktoré dokážu vyjadriť pocity zažívané pred týmito strašnými zločinmi: hanba a bolesť.

Svätá stolica si veľmi váži prácu vykonanú vyšetrovacou komisiou Veľkej poroty Pensylvánie a tiež rozsiahlu Predbežnú správu, ktorú vypracovala. Svätá stolica jednoznačne odsudzuje sexuálne zneužívanie maloletých.

Zneužívania opísané v správe sú trestne a morálne zavrhnutiahodné. Tieto činy zradili dôveru a obrali obete o ich dôstojnosť a o ich vieru. Cirkev sa musí poučiť z tvrdých lekcií minulosti a musí dôjsť k prihláseniu sa k zodpovednosti tak zo strany tých, ktorí zneužívali, ako aj zo strany tých, ktorí dovolili, aby sa to stalo.

Väčšina toho, čo čítame v správe sa týka zneužívaní pred rokom 2000. Keďže po roku 2002 sa nenašli skoro žiadne prípady, závery Veľkej poroty sú v súlade s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré ukázali, ako reformy vykonané Katolíckou cirkvou v Spojených štátoch drvivo znížili výskyt zneužívania spáchaného duchovenstvom. Svätá stolica povzbudzuje k trvalým reformám a bdelosti na všetkých úrovniach Katolíckej cirkvi na zabezpečenie ochrany mladistvých a zraniteľných dospelých. Zdôrazňuje tiež potrebu dodržiavania občianskeho zákona vrátane povinnosti hlásiť prípady zneužívania maloletých.

Svätý Otec plne chápe, ako tieto zločiny môžu otriasť vierou a duchom veriacich a opakuje výzvu vynaložiť všetko úsilie na vytvorenie bezpečného prostredia pre maloletých a zraniteľných dospelých v Cirkvi a celej spoločnosti.

Obete musia vedieť, že pápež je na ich strane. Tí, ktorí trpeli sú pre neho prioritou a Cirkev im chce načúvať, aby vykorenila tento tragický postrach, ktorý ničí život nevinných.“

-ab-

17 augusta 2018, 15:01