Hľadaj

Vatican News
Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Paolo Ruffini Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Paolo Ruffini 

Prefekt Dikastéria pre komunikáciu zaslal posolstvo biskupom východnej Afriky

Prefekt Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Paolo Ruffini zaslal posolstvo členom Konferencií biskupov východnej Afriky (AMECEA) zídeným v Addis Abeba na 19. plenárnom zasadaní.

Cirkev v Afrike môže rátať „so stálou spoluprácou Dikastéria pre komunikáciu“, pri šírení nielen „posolstva evanjelia a hlasu Svätého Otca“, ale tiež správ o „živej“ Cirkvi tohto kontinentu, „o všetkých jej úspechoch“, ako aj „o jej výzvach a bolestiach“. Tieto slová blízkosti adresoval prefekt Dikastéria pre komunikáciu Svätej stolice Paolo Ruffini členom biskupských konferencií východnej Afriky zídeným v hlavnom meste Etiópie na plenárnom zasadnutí.

Reforma k službe Evanjeliu

Desaťdňové stretnutie, ktoré sa začalo 13. júla v meste Addis Abeba, poskytlo novomenovanému prefektovi príležitosť pripomenúť si osobitné zasadanie o Afrike počas Biskupskej synody v roku 1994 – udalosť, ktorá okrem iného otvorila cestu významným investíciám „do diecéznych rozhlasových staníc“ . Išlo o „prorocké“, „odvážne“ a „predvídavé“ rozhodnutie, ktoré tiež podporilo úzku spoluprácu s „Vatikánskym rozhlasom“. Táto súčinnosť, upresnil prefekt, bude pokračovať aj v zmenenom kontexte „reformy vatikánskych médií“, ktorá „začína prinášať ovocie“. V znamení „rastúcej integrácie, spolupráce a súdržnosti medzi komunikačnými prostriedkami Svätej stolice“, sa aj „Vatikánsky rozhlas“ stal súčasťou tohto nového scenára, ktorý bol odpoveďou „na zmenu panorámy médií vo svete“.

Pozornosť voči krajinám s obmedzením prístupom k digitálnym technológiám

Súčasná „konvergencia digitálnych médií“, téma, ktorej sa pri viacerých príležitostiach venoval aj pápež František, nesmie jednako umožniť postupné opúšťanie „krajín s obmedzeným prístupom k novým digitálnym technológiám“. Reforma vatikánskych médií – upresnil Paolo Ruffini – nechce ignorovať ani opustiť tieto krajiny, ktorých významná časť sa nachádza v Afrike. Vatikánsky rozhlas pokračuje vo vysielaní na nových digitálnych platformách, ale zároveň zachováva aj svoje tradičné spôsoby šírenia signálu, ako sú krátke vlny, pre krajiny, ktoré aj naďalej potrebujú túto službu.

Svetlo nádeje a pokoja pre Afriku

Prefekt Dikastéria pre Komunikáciu v závere svojho posolstva upozornil na „podivuhodnú“ zhodu medzi stretnutím AMECEA v Addis Abebe a znovunájdenou ochotou Etiópie a Eritrei budovať mier. Ako pripomenul pápež František počas modlitby Anjel Pána 1. júla, medzi mnohými konfliktmi túžba po dialógu medzi dvoma krajinami Afrického rohu znamená „svetlo nádeje“ pre celý Africký kontinent.

-ab-

17 júla 2018, 14:44