Hľadaj

Vatican News
Najvýznamnejšou úlohou kardinálskeho zboru je voľba pápeža (Záver konkláve 13. marca 2013) Najvýznamnejšou úlohou kardinálskeho zboru je voľba pápeža (Záver konkláve 13. marca 2013) 

Svätý Otec povýšil štyroch kardinálov do Rádu biskupov

Svätý Otec František povýšil štyroch členov kardinálskeho zboru do Rádu kardinálov-biskupov. Sú nimi kardináli Pietro Parolin, Leonardo Sandri, Marc Ouellet a Fernando Filoni, ktorí zastávajú čelné úrady v Rímskej kúrii.

Ako sa uvádza v dnes vydanom reskripte ex audientia s podpisom substitúta Štátneho sekretariátu Mons. Angela Becciu, Svätý Otec kooptoval štyroch menovaných za kardinálov-biskupov s účinnosťou od 28. júna.

Kardinálov Parolina, Sandriho, Ouelleta a Filoniho Svätý Otec povýšil bez toho, aby im prideľoval nové titulárne chrámy vo významných miestach na okolí Ríma. Ako sa však uvádza v reskripte, napriek tomu ich postavil na jednu úroveň s nositeľmi kardinálskych titulov tzv. suburbikárnych sídel. Svätý Otec takto uplatnil výnimku z praxe prideľovania titulárnych kostolov, o ktorej hovorí Kódex kánonického práva (CIC 350 §§ 1-2 a 352 §§ 2-3). 

Štátny sekretár Svätej stolice kard. Pietro Parolin pochádza z Talianska a jeho titulárnym chrámom je Kostol sv. Šimona a Júdu Tadeáša v Torre Angela. Prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kard. Fernando Filoni, rovnako Talian, má titulárny kostol zasvätený Panne Márii z Coromoto a sv. Jánovi z Boha.

Argentínčan kard. Leonardo Sandri, ktorý je prefektom Kongregácie pre východné cirkvi, má titulárny kostol sv. Blažeja a Karola „ai Catinari“. Prefekt Kongregácie pre biskupov kard. Marc Ouellet je Kanaďan a jeho titulárny kostol Santa Maria in Traspontina sa nachádza na Via della Conciliazione pri Vatikáne a spravuje ho komunita karmelitánov.

Aktuálnym menovaním sa počet kardinálov-biskupov rozšíril zo 6 na 10. Ďalšími sú kardináli Angelo Sodano (dekan Kardinálskeho zboru), Roger Etchegaray, Giovanni Battista Re (vicedekan), Francis Arinze, Tarcisio Bertone a José Saraiva Martins. Slovenský kardinál Jozef Tomko patrí k Rádu kardinálov-presbyterov.

-jb-

26 júna 2018, 14:07