Hľadaj

Apoštolský nuncius Mons. Sommertag Apoštolský nuncius Mons. Sommertag 

Svätá stolica sa zastala nuncia v Nicarague, vypovedaného vládou

Po tom, ako nikaragujská vláda vypovedala z krajiny apoštolského nuncia Mons. Waldemara Stanislawa Sommertaga, Svätá stolica vyjadrila prekvapenie a poľutovanie nad takýmto krokom. Pripomenula nasadenia Mons. Sommertaga pre dialóg a zmierenie v krajine a jeho podporovanie dobrých vzťahov medzi Vatikánom a miestnymi úradmi.

V komuniké Svätej stolice vydanom v tejto súvislosti čítame:

„Svätá stolica s veľkým prekvapením a poľutovaním prijala oznámenie, že vláda Nikaraguy sa rozhodla odňať súhlas (agrément) Jeho Excelencii Mons. Waldemarovi Stanislawovi Sommertagovi, apoštolskému nunciovi v Manague od roku 2018, a že mu nariadila, aby okamžite po oznámení tohto opatrenia opustil krajinu.

Takéto opatrenie sa zdá byť nepochopiteľné, pretože počas svojej misie J.E. Mons. Sommertag pracoval s hlbokým nasadením pre dobro Cirkvi a nikaragujského ľudu, najmä tých najzraniteľnejších, a vždy sa snažil podporovať dobré vzťahy medzi Apoštolskou stolicou a nikaragujskými autoritami. Osobitne treba spomenúť jeho účasť ako svedka a sprievodcu pri stole národného dialógu medzi vládou a politickou opozíciou s cieľom dosiahnuť zmierenie v krajine a prepustenie politických väzňov.

Svätá stolica je presvedčená, že toto závažné a neodôvodnené jednostranné opatrenie neodráža pocity hlboko kresťanského ľudu Nikaraguy a chce opätovne potvrdiť svoju plnú dôveru v pápežského reprezentanta.“

Mons. Sommertag, ktorý je pôvodom Poliak, sa v roku 2019 v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas – Vatican News venoval dialógu medzi vládou a opozíciou, aby sa prekonala vážna sociálno-politická situácia v krajine. Pri tejto príležitosti povedal:

„Nemožno zakrývať, že tento proces je skutočne krehký a všetko závisí od politickej vôle oboch strán. Existuje vnútroštátna a medzinárodná nedôvera, pretože atmosféra je skutočne napätá. Treba dúfať, že zvíťazí zdravý rozum a že sa čoskoro dosiahne mierové riešenie, ktoré budú strany skutočne schopné rešpektovať“.

V Nikarague bol v novembri 2021 zvolený za prezidenta Daniel Ortega. Ide o jeho štvrté funkčné obdobie bez prerušenia.

-zk, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 marca 2022, 20:22