Hľadaj

Slovenskí biskupi ďakujú veriacim za pomoc utečencom z Ukrajiny

Biskupi Slovenska spoločne poďakovali veriacim za solidaritu a pomoc prejavenú utečencom z Ukrajiny. „Sme vďační za to, že obetavo pomáhate a ujímate sa všetkých, bez rozdielu,“ píšu biskupi a povzbudzujú veriacich, aby si „zachovali odhodlanosť a vytrvalosť, spolu s rozvahou“.

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) sa na 101. plenárnom zasadaní v dňoch 28. a 29. marca v Badíne zaoberala dôsledkami vojnového konfliktu na Ukrajine a formami pomoci, ktoré Katolícka cirkev poskytuje utečencom, v prvom rade v blízkosti ukrajinských hraníc, následne na území celého Slovenska. Biskupi sa vzájomne informovali o existujúcich iniciatívach a uvažovali nad spôsobmi ďalšieho spoločného postupu. Vydali spoločné poďakovanie veriacim za solidaritu a pomoc prejavenú utečencom z Ukrajiny s povzbudením. Uvádzame ho v plnom znení:

„Drahí bratia a sestry,

ďakujeme vám za prejavy solidarity a za pomoc, ktorú poskytujete utečencom pred vojnou na Ukrajine. V ťažkých chvíľach sa ukazuje, kto aký je, čo je v človeku. Sme vďační za to, že obetavo pomáhate a ujímate sa všetkých, bez rozdielu. Ihneď ste reagovali a nehľadeli ste na seba, na svoje pohodlie. Naopak, prejavili ste veľkú obetavosť a súcit s bolesťou našich bratov a sestier.

Toto je ďalšia skúška, ktorá vstúpila do našich životov, a je zrejmé, že nebude jednoduchá, ani krátka. Povzbudzujeme vás preto, aby ste si zachovali odhodlanosť a vytrvalosť, spolu s rozvahou a opatrnosťou. Nenechajte sa znechutiť tými, ktorí vyhľadávajú zámienky, aby neposkytli pomoc, ani tými, ktorí vzbudzujú negatívne postoje voči utečencom. Božie požehnanie spočinie na tom, kto pomôže, a neodvráti sa od brata a sestry v núdzi.

Denne vám vyprosujeme potrebné milosti a prosíme vás, aby ste často využívali zdroje, ktoré nám poskytujú sviatosti. Budeme potrebovať mnoho síl. Náročné výzvy dokážeme zvládnuť s Božou pomocou, ktorú veľmi pociťujeme v Eucharistii. Časté sväté prijímanie nech vás naplní pokojom, milosrdenstvom a vytrvalosťou v dobrom.

Zo srdca Vám ďakujú a žehnajú slovenskí biskupi.“

Ako ďalej informuje Tlačové stredisko KBS, biskupi ďalej na plenárnom zasadnutí zhodnotili priebeh tretích Európskych katolíckych sociálnych dní,

ktoré sa od 17. do 20. marca konali v Bratislave. Predmetom plenárneho zasadnutia bola aj príprava ďakovnej púte za návštevu Svätého Otca na Slovensku, naplánovanej na 30. apríla a 1. mája v Ríme. Biskupi si tiež vypočuli správy o činnosti komisií a rád KBS. Rokovali o normách pre ustanovovanie akolytov a lektorov, hovorili aj o novom vydaní liturgie obradu slávenia sviatosti manželstva.

Členovia Rady KBS pre mládež biskupov informovali o Národnom stretnutí mládeže T22, ktoré bude od 28. do 31. júla 2022 v Trenčíne, tiež o iniciatíve “Mladé srdce”, ktorá vychádza z prostredia katolíckeho Hnutia kresťanských spoločenstiev detí „eRko“. Od predstaviteľov Rady KBS pre rodinu si biskupi vypočuli informácie o chystanom Svetovom stretnutí rodín v Ríme a v slovenských diecézach. Slovenská katolícka charita biskupom priniesla správy o projektoch pomoci pre Kubu, Blízky východ i pre Ukrajinu.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 marca 2022, 14:10