Hľadaj

Stretnutie americkej a ruskej delegácie v Ženeve, 21. január 2021 Stretnutie americkej a ruskej delegácie v Ženeve, 21. január 2021 

Nuncius na Ukrajine: Význam pápežovej výzvy k modlitbe za pokoj

V súvislosti s pozvaním pápeža Františka venovať stredu 26. januára modlitbe za pokoj v súvislosti s hrozbou týkajúcou sa Ukrajiny, prinášame rozhovor s tamojším apoštolským nunciom Mons. Visvaldasom Kulbokasom. Ako hovorí, miestni ľudia, ktorých krízová situácia stmelila, sú pápežovi Františkovi vďační a „vedomie, že nie sú sami a zabudnutí, je pre nich veľkou pomocou“.

Teraz je čas na diplomaciu, ktorá sa snaží pri rokovacom stole zneškodniť rozbušku drámy, ktorá by nastala, keby sa k slovu dostali delá. Zatiaľ čo sa Západ a Rusko pokúšajú mediačne urovnať krízu, ťahajúcu sa už niekoľko rokov, od konfliktu „nízkej intenzity“, ako ho definujú analytici, ktorý vypukol v roku 2014 na východe Ukrajiny, až po súčasný vojnový vietor, pre ukrajinské obyvateľstvo sú to hodiny napätia a vyčkávania.

„Riziko možného zhoršenia konfliktu prežívajú ľudia s väčšou odvahou,“ konštatuje apoštolský nuncius v krajine, arcibiskup Visvaldas Kulbokas. Pre vatikánske médiá hovorí o povzbudení, aké vyvolala blízkosť, ktorú František opäť prejavil v nedeľu po modlitbe Anjel Pána. Rozhovor pripravila Svitlana Duchnovičová z Ukrajinskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News.

Ako bola na Ukrajine prijatá pápežova výzva?

Pápež František je tu na Ukrajine jednou z náboženských osobností, ktorú si miestni obyvatelia najviac vážia, takže táto pápežova výzva po nedeľnej modlitbe Anjel Pána bola okamžite prijatá ako veľmi dôležitá správa, ktorá povznáša srdce, vyjadruje blízkosť a solidaritu. V ťažkých chvíľach, ako sú tie na Ukrajine, je vedomie, že nie ste sami a zabudnutí, už veľkou pomocou.

Akú atmosféru cítiť medzi obyvateľmi?

V tomto období mojej misie 

nuncia je tu vojna, ktorá trvá už osem rokov vo východných oblastiach krajiny a určite priniesla mnoho problémov - sú ľudia, ktorí stratili svojich blízkych, a stretol som sa aj osobne s viacerými ľuďmi, ktorí boli ťažko zasiahnutí - sú ľudia, ktorí stratili zdravie, domov, prácu, ale to všetko Ukrajincov tvárou v tvár ťažkostiam posilnilo. Riziko možného zhoršenia konfliktu prežívajú s väčšou odvahou. Panujú tu obavy, ale zároveň som zaznamenal veľkú lásku k vlasti a tiež veľké odhodlanie prispieť svojim dielom, pokiaľ nastanú problémy. Ako mnohí vedia, žijú tu rodení Ukrajinci a sú regióny s prevahou ruštiny, prípadne iné, kde je významne zastúpená poľština, ale v tomto mesiaci som mohol oceniť lásku zo strany všetkých. Nehovorím, že neexistujú žiadne problémy, ale zdá sa mi, že vo všeobecnosti konflikt zvýšil súdržnosť v celej krajine.

Ako túto situáciu prežíva miestna cirkev?

Odpovedám hlavne čo sa týka katolíkov na Ukrajine, ale sú tu aj pravoslávne cirkvi a ďalšie cirkvi. Ako vieme, v gréckokatolíckych cirkvách a tiež v katolíckych cirkvách latinského obradu sa od roku 2014, keď sa konflikt začal, pri všetkých eucharistických sláveniach a tiež iných modlitebných momentoch vždy koná modlitba za mier. V posledných týždňoch je modlitba za mier ešte viac prítomná, silnejšia, a osobitným spôsobom to tak bude v stredu 26. januára na pozvanie pápeža Františka a v spojení s ním a so všetkými ľuďmi dobrej vôle.

Akú dôležitosť má v tomto čase modlitba za ukrajinský ľud?

Túto otázku som si sám položil mnohokrát a dospel som k záveru, že musíme brať do úvahy predovšetkým naše povolanie ako veriacich v Krista a naše povolanie ako ľudských bytostí. Ako sme videli, aj pápež František vo svojej výzve z minulej nedele zdôraznil, že nie sme hodní nazývať sa ľuďmi, pokiaľ nepovažujeme druhých za svojich bratov a sestry. Prorok Izaiáš povedal: Boh nepočúva tvoju modlitbu, ak nekonáš obrátenie, ak nežiješ spravodlivo, ak nežiješ milosrdenstvom. Preto túto modlitbu, ktorú prežívame, konáme za mier, ale zmyslom tejto modlitby je aby sme sa predovšetkým my sami obrátili, aby sme boli verní Bohu a žili bratstvom a milosrdenstvom voči všetkým, s pokorou, s odvahou, s tvorivosťou, aby sme povedali Pánovi: Teraz zverujem všetko do tvojich rúk.

(Zdroj)

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 januára 2022, 14:16