Hľadaj

Archívny záber z ukrajinsko-ruskej hranice Archívny záber z ukrajinsko-ruskej hranice 

Európski biskupi vyzývajú na pokojné riešenie napätia na Ukrajine

Rada biskupských konferencií Európy (CCEE) vydala apel v súvislosti s napätou situáciou na Ukrajine, pri ktorej hraniciach zhromažďuje Rusko armádne sily. Obracajú sa na vlády a kresťanov vyzývajú k modlitbe. Text výzvy prinášame v plnom znení.

V dokumente s podpisom predsedu inštitúcie, vilniuského arcibiskupa  Gintarasa Grušasa, európski biskupi vyjadrujú Ukrajine blízkosť a pridávajúc sa k hlasu Svätého Otca žiadajú vládnych predstaviteľov, aby našli prijateľné a trvalé riešenia založené na dialógu a vyjednávaní, bez použitia zbraní.  Kresťanov vyzývajú k modlitbe za dar pokoja pre Ukrajinu.

Prinášame plné znenie apelu predsedu CCEE:

„Predsedníctvo Rady európskych biskupských konferencií, dávajúc hlas biskupom európskeho kontinentu, chce v tejto dramatickej chvíli napätia okolo Ukrajiny vyjadriť svoju blízkosť cirkvám, ktoré sú na Ukrajine i všetkým jej obyvateľom a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby podporilo krajinu čeliacu nebezpečenstvu ruskej vojenskej ofenzívy.

Zatiaľ čo celé medzinárodné spoločenstvo interpretuje konanie ruských vojenských síl ako reálnu hrozbu pre mier na celom svete, my v tomto čase strachu a neistoty o budúcnosť krajiny objímame našich bratov a sestry vo viere i všetok ukrajinský ľud.

Počuli sme hlas Svätého Otca Františka, ktorý opakovane vyjadril svoju otcovskú blízkosť „drahej Ukrajine“ a vyzval mocných sveta, aby krízu riešili „prostredníctvom seriózneho medzinárodného dialógu, a nie pomocou zbraní“ (Anjel Pána, 12. decembra 2021). Okrem toho vo svojom nedávnom príhovore diplomatickému zboru akreditovanému pri Svätej stolici zdôraznil, že „vzájomná dôvera a ochota k pokojnej diskusii musia inšpirovať všetky zainteresované strany, aby našli prijateľné a trvalé riešenia na Ukrajine...“ (Príhovor diplomatickému zboru, 10.01.2022).

Aj my, ako duchovní pastieri európskeho kontinentu chceme vyzvať vedúcich predstaviteľov krajín, aby nezabúdali na tragédie svetových vojen minulého storočia a aby sa bránilo medzinárodné právo a nezávislosť a územná suverenita každej krajiny. Spolu so Svätým Otcom chceme požiadať vlády, aby „našli prijateľné a trvalé riešenia na Ukrajine“ založené na dialógu a vyjednávaní a bez použitia zbraní.

V tejto mimoriadne citlivej chvíli prosíme kresťanov, aby sa modlili za dar pokoja na Ukrajine, aby sa zodpovední naplnili „nákazlivým“ dobrom pokoja a aby sa kríza prekonala výlučne prostredníctvom dialógu.“

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

21 januára 2022, 15:22