Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Kard. Parolin: Svet bez jadrových zbraní je morálna výzva

Kardinál Pietro Parolin vystúpil 17. novembra prostredníctvom videa na konferencii o odzbrojovaní, ktorú v Assisi zorganizoval tzv. „Výbor pre civilizáciu lásky“. Podľa vatikánskeho štátneho sekretára je výzvou prijať prezieravé stratégie na dosiahnutie spoločného dobra a na prekonanie logiky zastrašovania. Kardinál Parolin tiež znovupredložil pápežovu myšlienku, aby boli prostriedky na zbrane premenené na fond pre boj proti chudobe a na podporu rozvoja.

Konferencia s názvom „Premena jadrových zbraní? Oplatí sa to!“ (La conversione delle armi nucleari? Conviene!) je stretnutím, ktoré spája rôzne inštitúcie angažujúce sa v podporovaní odzbrojovania, odstraňovania jadrových arzenálov a ich premeny na iniciatívy pokoja.

Kardinál Parolin vo svojom príspevku zdôraznil, že pandémia „nám dáva cennú lekciu“ - a síce, že „je nevyhnutné prehodnotiť našu koncepciu bezpečnosti“, ktorá „nemôže byť založená na hrozbe vzájomného zničenia a na strachu, ale musí nájsť svoj základ v spravodlivosti, v integrálnom ľudskom rozvoji, v rešpektovaní ľudských práv, v starostlivosti o stvorenstvo, v podpore vzdelávacích a zdravotníckych štruktúr, v dialógu a v solidarite“.

„Konečný cieľ úplného odstránenia jadrových zbraní je zároveň výzvou i morálnym a humanitárnym imperatívom“, pripomenul vatikánsky štátny sekretár.

Ako vysvetlil, v januári budúceho roka sa uskutoční 10. ročník konferencie o revízii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, ktorá bude „kľúčovým momentom pre medzinárodné spoločenstvo a osobitne pre jadrové mocnosti“, aby „jasne preukázali schopnosť porozumieť súčasným výzvam, čeliť im a riešiť ich“.  V marci sa potom uskutoční prvé stretnutie signatárov nedávnej Zmluvy o zákaze jadrových zbraní, ktorú jadrové mocnosti a ich vojenskí spojenci (s výnimkou Holandska) nepodpísali, a ktorá nadobudla platnosť v januári. Kardinál Parolin označil dohodu za „úspech multilaterálnej diplomacie“ a pripomenul, že „vyjednávanie a nadobudnutie jej platnosti by nebolo možné bez činnosti mnohých združení občianskej spoločnosti, ktoré sa angažujú za trvalú podporu odzbrojenia a mieru“.

Na záver vatikánsky štátny sekretár pripomenul slová pápeža Františka z jeho Posolstva k 54. svetovému dňu pokoja z 1. januára 2021: „Ako veľmi sa plytvá zdrojmi na zbrane, najmä tie jadrové?“ Odpoveďou je vyčleniť tieto zdroje na podporu mieru, rozvoja a zdravia prostredníctvom vytvorenia „svetového fondu, ktorý by umožnil definitívne odstrániť hlad a prispieť k rozvoju tých najchudobnejších krajín“.

-mh, zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

18 novembra 2021, 18:31