Hľadaj

Fotografia z júna 2021 pred memoriálom na udalosti v Kamploops v Kanade Fotografia z júna 2021 pred memoriálom na udalosti v Kamploops v Kanade 

Kanadskí biskupi sa ospravedlnili indiánom, pápež ich prijme v decembri

Biskupi Kanady sa ospravedlnili indiánskym obyvateľom tejto krajiny za utrpenie, ktorému boli na prelome 19. a 20. storočia vystavení v internátnych školách v rámci štátneho programu na asimiláciu domorodého obyvateľstva.

Biskupi zhromaždení na plenárnom zasadnutí Kanadskej biskupskej konferencie sa v spoločnom vyhlásení vydanom v piatok 24. septembra zaviazali podporovať proces uzdravovania rán a zmierenia. Keďže zástupcovia pôvodného obyvateľstva Kanady prejavili záujem stretnúť sa s pápežom Františkom, biskupi oznámili, že stretnutie je naplánované na december v Ríme. Uvažujú pozvať Svätého Otca aj na návštevu Kanady, ktorá by bola ďalšou príležitosťou na posilnenie ozdravného procesu.

Vo svojom vyhlásení kanadskí biskupi okrem iného píšu:

„Mnohé katolícke rehoľné komunity a diecézy sa podieľali na tomto systéme, ktorý viedol k potláčaniu domorodých jazykov, kultúry a spirituality, nerešpektujúc bohatú históriu, tradície a múdrosť pôvodných obyvateľov. Uznávame vážne zneužívanie, ktorého sa dopustili niektorí členovia našej katolíckej komunity; fyzické, psychické, emocionálne, duchovné, kultúrne a sexuálne.

So zármutkom si tiež uvedomujeme historickú a pretrvávajúcu traumu a dedičstvo utrpenia a problémov, ktorým čelia pôvodní obyvatelia, čo pretrváva dodnes.  Spolu s tými katolíckymi subjektmi, ktoré boli priamo zapojené do prevádzky škôl a ktoré už ponúkli vlastné úprimné ospravedlnenie, my, katolícki biskupi Kanady, vyjadrujeme hlbokú ľútosť a jednohlasne sa ospravedlňujeme.

Plne sa angažujeme v procese uzdravenia a zmierenia. Spolu s mnohými pastoračnými iniciatívami, ktoré už prebiehajú v diecézach po celej krajine, ako ďalší hmatateľný prejav tohto trvalého úsilia sa zaväzujeme uskutočniť v každom regióne krajiny zbierku finančných prostriedkov na podporu iniciatív na miestnej úrovni s domorodými partnermi.“

Biskupi sa zaväzujú k práci na tomto poli aj do budúcnosti, keď píšu:

„Zaväzujeme sa pokračovať v práci na poskytovaní dokumentácie alebo záznamov, ktoré pomôžu uchovať v pamäti tých, ktorí sú pochovaní v neoznačených hroboch.

Po vypočutí žiadostí o zapojenie pápeža Františka do tohto procesu zmierenia sa delegácia pozostalých domorodcov, ich starších a uchovávateľov pamäti ako aj mládeže stretne so Svätým Otcom v decembri 2021 v Ríme.

Pápež František sa stretne s domorodými účastníkmi a bude ich počúvať, aby rozpoznal, ako môže podporiť našu spoločnú túžbu obnoviť vzťahy a spoločne kráčať po ceste nádeje v nasledujúcich rokoch.

Zaväzujeme sa, že budeme spolupracovať so Svätou stolicou a našimi domorodými partnermi na možnosti pastoračnej návštevy pápeža v Kanade v rámci tejto ozdravnej cesty.“

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 septembra 2021, 18:27