Hľadaj

Kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj Kardinál Peter Kodwo Appiah Turkson, prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj

Kard. Turkson ľudovým hnutiam: Premena srdca a protagonizmus dobra

Za účasti prefekta Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinála Petra Turksona sa v piatok 9. júla konalo virtuálnou formou 4. svetové stretnutie ľudových hnutí. Zameralo sa na aktuálne otázky súvisiace s dôsledkami pandémie pre ohrozené skupiny obyvateľstva, ktoré plne neparticipuje na sociálnom zabezpečení.

Medzi členmi spomenutých ľudových hnutí majú silné zastúpenie domorodé etniká z krajín Latinskej Ameriky. Nechýbali ani svedectvá z Indie a Španielska. Ľudové hnutia zastrešujú rôzne výrobné družstvá, tzv. komunitnú ekonomiku, a združenia drobných živnostníkov rôznych profesií, ako rybári, roľníci, baníci, stavební robotníci, putovní obchodníci a prevádzkovatelia kočovných remesiel, zberači druhotných surovín a skupiny obyvateľstva žijúce z neformálnej ekonomiky.

Ide neraz o skupiny, ktoré tvrdo pocítili dopad pandémie a je dôležité zviditeľniť ich situáciu, aby sa neocitli celkom mimo záujmu spoločnosti. Prefekt Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj kardinál Peter Turkson vo svojom príspevku zdôraznil potrebu čeliť tzv. „kultúre ľahostajnosti“ a pracovať na garantovaní ľudskej dôstojnosti každého jednotlivca zvlášť v čase pandémie.  Potrebná je podľa jeho slov „premena srdca“, ktorá umožní „dať ekonomiku do služby človeku“, aby bola spravodlivou.

Kardinál Turkson pripomenul, že „chudobní nielen trpia nespravodlivosťou, ale aj proti nej bojujú“, a preto sa Ľudové hnutia ako skupina usilujú o zaistenie spravodlivého hospodársko-sociálneho poriadku pre tých, čo spomenutou nespravodlivosťou trpia. Cesta k tomu vedie cez solidaritu v rámci celej spoločnosti, pripomenul ghanský kardinál a poznamenal, že tu ide o „taký zápas, ktorý má za cieľ prekonanie štruktúrne príčiny chudoby a nespravodlivosti, presadzujúc to – tak ako to naznačil už viac ráz pápež František - s odvahou, inteligenciou a húževnatosťou, a nie s fanatizmom a násilím“.

„Bojujeme proti kultúre ľahostajnosti“ a „kým sa usilujeme o našu dôstojnosť, chránime aj dôstojnosť iných“. Nie sociálny paternalizmus, ale aktivita zdola. To je spôsob, ako majú ľudové hnutia pracovať na zmene súčasnej situácie, stávajúc sa aj v politike kreatívnymi „protagonistami dobra“ vytváraním pracovných príležitostí a sociálneho začlenenia – odporúčal vo svojom príspevku cez internet kardinál Turkson.

Stretnutia ľudových hnutí sa už tradične nesú pod španielskym heslom „3T - tierra, techo, trabajo“, čiže po slovensky „3P - pôda, príbytok, práca“. Včerajšie virtuálne stretnutie nadviazalo na predchádzajúce tri podujatia, na ktorých sa zúčastnil aj Svätý Otec František. Prvé bolo v roku 2014 vo Vatikáne, druhé v roku 2015 v bolívijskom Santa Cruz de la Sierra a v roku 2016 sa svetové stretnutie ľudových hnutí opäť zišlo vo Vatikáne.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

10 júla 2021, 17:10