Hľadaj

Predstavili prvé výsledky výskumu pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch

Vo Večnom meste boli v uplynulých dňoch predstavené prvé výsledky výskumu pontifikátu pápeža Pia XII. uskutočneného po otvorení jeho fondov vo vatikánskych archívoch v marci minulého roka. Na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 14. - 16. júna vystúpila medzi početnými odborníkmi aj slovenská historička prof. Emília Hrabovec, členka Pápežského výboru pre historické vedy.

Veľká medzinárodná konferencia s názvom: „Vojna a genocída, obnova a zmena: globálny pontifikát Pia XII., 1939-1958“, ktorá sa konala v priestoroch École Française de Rome a Nemeckého historického ústavu v Ríme, sa venovala širokej palete tém. Okrem obdobia holokaustu, povojnovej obnovy, studenej vojny a komunizmu sa zaoberala spomínaným pontifikátom aj v súvislosti s politickými a kultúrnymi zmenami smerujúcimi k Druhému vatikánskemu koncilu, dekolonizáciou a misiami a priniesla aj pohľad na spomínaný pontifikát vo vzťahu k  médiám.

Prof. Emília Hrabovec vystúpila s prednáškou venovanou povojnovému obdobiu a Svätej stolici vo vzťahu k rodiacej sa studenej vojne. Prednáška mala názov:

 „Svätá stolica a Československo v kontexte začiatku studenej vojny v rokoch 1945-1949“.

-zk-

18 júna 2021, 21:02