Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Buďme generáciou obnovy, píše pápež k Dekáde OSN na obnovu ekosystémov

V piatok 4. júna spustilo OSN desaťročný projekt na obnovu ekosystémov. Zameriava sa na zastavenie degradácie životného prostredia a chce tak pomôcť aj v zápase s chudobou, klimatickými zmenami a vymieraním biologických druhov. Na otváracie online-podujatie zaslal Svätý Otec František posolstvo, ktoré v jeho mene prečítal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Projekt s názvom „Desaťročie na obnovu ekosystémov“ (Decade on Ecosystem Restoration) 2021-2030 sa realizuje v spolupráci Environmentálneho programu OSN (UNEP) a Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Za cieľ si kladie „predchádzať, zastaviť a zvrátiť degradáciu ekosystémov na každom kontinente a v každom oceáne“.

Vo svojom posolstve Svätý Otec po zdôraznení významu Svetového dňa životného prostedia, ktorý sa slávi práve dnes 5. júna, pripomína biblickú múdrosť, že ako ľudia sme súčasťou prírody stvorenej Bohom:

„Táto dekáda nás vyzýva, aby sme prijali desaťročné záväzky zamerané na starostlivosť o náš spoločný domov «podporovaním a zväčšovaním úsilia o prevenciu, zastavenie a zvrátenie degradácie ekosystémov na celom svete a zvýšiť povedomie o dôležitosti úspešnej obnovy ekosystému».

V Biblii čítame, že «nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk. Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť. Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť» (Ž 19,2-4). Všetci sme súčasťou tohto daru stvorenia. Sme súčasťou prírody, nie sme od nej oddelení. Toto nám hovorí Biblia.“

Slovami pápeža Františka kard. Parolin hovoril i o potrebe vzájomnej spolupráce a zodpovednosti za starostlivosť o spoločný domov:

„Musíme sa starať o seba navzájom a o tých najslabších medzi nami. Pokračovať v ceste vykorisťovania a ničenia – ľudí i prírody – je nespravodlivé a nemúdre. Toto by nám povedalo zodpovedné svedomie. Máme zodpovednosť zanechať obývateľný spoločný dom našim deťom a ďalším generáciám.

Keď sa však pozrieme okolo seba, čo vidíme? Vidíme ako jedna kríza vedie k ďalšej. Vidíme ničenie prírody a tiež aj globálnu pandémiu vedúcu k smrti miliónov ľudí. Vidíme nespravodlivé následky niektorých aspektov našich súčasných ekonomických systémov a početné katastrofické klimatické krízy, ktoré majú vážny dopad na ľudské spoločnosti alebo dokonca na hromadné vymieranie druhov.“

Svätý Otec v posolstve k otvoreniu Dekády OSN na obnovu ekosystémov pripomenul i blížiacu sa konferenciu OSN o klimatických zmenách:

„To množstvo ´varovaní´, ktoré zakusujeme, a medzi ktorými môžeme vidieť Covid-19 a globálne otepľovanie, nás núti urgentne konať. Dúfam, že konferencia COP26 o zmene podnebia, ktorá sa bude konať v novembri v Glasgowe, nám napomôže správne odpovedať v záujme obnovy ekosystémov, zároveň posilnením konania vo veci klímy i šírením povedomia a uvedomelosti.“

V závere posolstva adresovaného vedúcim predstaviteľom Environmentálneho programu OSN  UNEP a Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo FAO pápež František zdôrazňuje aj prehodnotenie ekonomických systémov, pričom cituje Benedikta XVI. z encykliky Caritas in veritate:

„Sme tiež nútení prehodnotiť naše ekonomiky. Vyžadujeme «novú a prehĺbenú reflexiu o zmysle ekonómie a jej cieľoch, ako aj hlbokú a prezieravú revíziu súčasného modelu rozvoja s cieľom korigovať ich dysfunkcie a deformácie» (CV, 32). Degradácia ekosystému je jasným výsledkom ekonomickej dysfunkcie.

Obnovenie prírody, ktorú sme zničili, znamená v prvom rade obnovenie nás samých. Keď vítame túto Dekádu OSN na obnovu ekosystémov, buďme súcitní, tvoriví a odvážni. Kiež  zaujmeme naše správne miesto ako ´generácia obnovy´“.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

05 júna 2021, 13:05