Hľadaj

P. Hans Zollner SJ, vedúci súčasného Centra pre ochranu maloletých Pápežskej Gregorovej univerzity P. Hans Zollner SJ, vedúci súčasného Centra pre ochranu maloletých Pápežskej Gregorovej univerzity 

Pápežská univerzita rozšíri odbor ochrany maloletých na úroveň doktorátu

Centrum pre ochranu maloletých Pápežskej Gregorovej univerzity v Ríme sa pre rastúci záujem o štúdium a výskum v tejto oblasti rozšíri na vyšší akademický stupeň. Od septembra 2021 sa pretransformuje na Inštitút antropológie – Interdisciplinárne štúdiá o ľudskej dôstojnosti a jej ochrane (IADC - Institute of Anthropology. Interdisciplinary Studies on Human Dignity and Care).

Transformácia, ktorú už schválila Kongregácia pre katolícku výchovu, „umožní Centru rozšíriť svoj cieľ, udeľovať akademické stupne a vybudovať si vlastný učiteľský zbor“, uviedol rektor univerzity páter Nuno da Silva Gonçalves SJ. K doterajším stupňom diplomu a licenciátu v odbore ochrany maloletých sa tak pridá stupeň doktorátu v odbore antropológia.

Rastúci záujem o štúdium a o účasť Centra pre ochranu maloletých na medzinárodných podujatiach dokazuje, že sa stalo vedúcou autoritou v tejto expertnej oblasti. Starostlivosť o obete zneužitia maloletých bola ťažiskom zamerania Centra pre ochranu maloletých, založeného v roku 2012 najprv ako súčasť Inštitútu psychológie Pápežskej Gregorovej univerzity. Pod vedením pátra Hansa Zollnera SJ ako prezidenta Centra sa rozvinul diplomový a licenciátny študijný program v odbore ochrana maloletých a odborné zameranie sa ďalej rozširovalo na oblasť ľudskej dôstojnosti a jej ochrany.

Ako čítame v komunikáte univerzity, nový Inštitút antropológie „bude poskytovať proaktívny, pozitívny prístup k takým citlivým problematikám, ako je prevencia sexuálneho zneužívania, intervencia a ochrana (safeguarding)“. Pôjde o interdisciplinárny a interkultúrny prístup.

Nový Inštitút antropológie – Interdisciplinárne štúdiá o ľudskej dôstojnosti a jej ochrane – začne oficiálne svoju činnosť od 1. septembra 2021.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

27 apríla 2021, 13:07