Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Na ľudské práva vnútroeurópskych migrantov upozornia dominikáni

Fenomén migrácie za prácou medzi východnou a západnou Európou bude témou vedeckej interdisciplinárnej konferencie „Neviditeľní pracujúci migranti a viditeľné ľudské práva“. Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Ríme v spolupráci s berlínskym Inštitútom Márie-Dominique Chenu ju usporiadajú on-line formou dňa 21. mája 2021. Obe inštitúcie sú spojené s rehoľou dominikánov.

„Pracujúci migranti sú súčasťou každodenného ekonomického života Európy. Dnes nachádzame ukrajinských poľnohospodárskych robotníkov v Španielsku, rumunských pracovníkov v nemeckých mäsokombinátoch, alebo slovenské, české a maďarské geriatrické zdravotné sestry opatrujúce rodiny v Rakúsku. Obyčajne sú títo pracujúci ľudia ´neviditeľní´. Mnohí z nich sú vykorisťovaní tak sociálne, ako aj ekonomicky.“

Týmito slovami načrtávajú problém organizátori konferencie, ktorá je súčasťou projektu o sociálnej solidarite v Európe. Poukazujú napr. na prípady biednych ubytovacích podmienok či ignorovanie zamestnaneckých práv, pracovnej doby či prestávok. Zároveň konštatujú:

„V súčasnej dobe krízy Covidu sa títo neviditeľní pracujúci migranti stali viditeľnými. Línie vykorisťovania sa často tiahnu medzi západnou a východnou Európou, ale evidujú sa aj medzi krajinami EÚ a štátmi mimo EÚ“. 

Interdisciplinárna konferencia s názvom „Neviditeľní pracujúci migranti a viditeľné ľudské práva“ spojí 21. mája na diaľku Fakultu sociálnych vied rímskeho Angelica so spomenutým berlínskym inštitútom. Pri otvorení podujatia sa prihovoria generálny sekretár ženevskej Medzinárodnej katolíckej komisie pre migrácie Mons. Robert Vitillo a podsekretár vatikánskej Sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj páter Fabio Baggio CS.

V úvodnou bloku vystúpi s prednáškou prof. Inocent-Mária Szaniszló OP z Fakulty sociálnych vied Pápežskej Univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme, známy aj svojím akademickým pôsobením na Slovensku. V dvoch paralelných sekciách dostane priestor desiatka odborníkov z Českej republiky, Chorvátska, Malty, Nemecka, Rumunska, Španielska, Talianska a Ukrajiny. Do workshopov a svedectiev sa zapoja aj študenti z viacerých krajín.

-mh, jb-

19 apríla 2021, 15:31