Hľadaj

Don Fausto Resmini a riaditeľka bergamskej väznice Teresa Mazzotta Don Fausto Resmini a riaditeľka bergamskej väznice Teresa Mazzotta 

Bergamskú väznicu pomenovali po jej kaplánovi, ktorý podľahol Covidu

Väznica v Bergame od dnešného dňa nesie meno po katolíckom kňazovi Faustovi Resminim, ktorý tam bol kaplánom 34 rokov. Obetavý kňaz zomrel pred rokom, 23. marca 2020, vo veku 67 rokov na infekciu koronavírusu, ktorá v oblasti Lombardie najtvrdšie postihla práve Bergamo.

Don Resmini bol známy ako duchovný otec tých najposlednejších. Hneď po vysviacke v roku 1978 začal pomáhať mládeži, ktorá mala problémy so zákonom. Vytvoril pre ňu komunitu, ktorá sa pre mnohých stala odrazovým mostíkom k normálnemu životu. Postupom času sa rozhodol ísť aj k dospelým odsúdeným, a tak začal svoju dlhoročnú službu vo väzení v Bergame.

„Chýba nám jeho múdrosť, ľudskosť a veľké srdce a empatia, s ktorou pristupoval k väzňom a ich rodinám,“ hovorí riaditeľka väznice Teresa Mazzota. Spolu s ňou boli prítomní pri dnešnom slávnostnom akte pomenovania bergamského nápravnovýchovného ústavu podľa dona Fausta Resminiho talianska ministerka spravodlivosti Marta Cartabia a vedúci Oddelenia správy väzníc  Bernardo Petralia.

Riaditeľka bergamskej väznice Teresa Mazzota si na dona Fausta Resminiho zaspomínala pre Vatikánsky rozhlas týmito slovami:

„Pevne veril, že ľudia sa môžu zmeniť, ak dostanú potrebnú podporu. Dával veľký pozor na to, aby väzni mohli byť v kontakte so svojimi rodinami. Podporoval ich aj na dovolenke, okrem iného pomáhal pri liečbe rodinných zranení a pri napravovaní ich vzťahov s deťmi.“

„Službu vo väzení začal vždy tým, že navštívil moju kanceláriu. Teraz v nej mám jeho obraz a verím, že ma bude aj naďalej podporovať.“

„Zomrel úžasný človek, kňaz s obrovským srdcom a stelesnením života evanjelia. Bol majstrom v nadväzovaní vzťahov s väzňami. Rešpektoval ich slobodu, ale tiež pomohol im kriticky sa pozrieť na ich doterajší život, aby z neho mohlo vzísť niečo dobré. Bol duchovným otcom, ale aj pomocnou rukou v čase materiálnych alebo rodinných ťažkostí. Sprevádzal aj rodiny chovancov. Veril, že vďaka pomoci, ktorú dostali, sa väzni mohli vrátiť do normálneho života a do spoločnosti. Tiež si vybudoval dobré vzťahy s personálom väznice, s ktorými úzko spolupracoval. Bol dôležitým pre všetkých.“

Toľko svedectvo riaditeľky Ústavu nápravnej výchovy dona Fausta Resminiho v Bergame.

-jb, rp-

19 apríla 2021, 16:48