Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Náboženské organizácie v Iraku sa prihlásili k spoločným hodnotám

V bezprostrednej blízkosti apoštolskej cesty pápeža Františka do Iraku vydalo 29 rozličných kresťanských aj iných náboženských organizácií pôsobiacich v Iraku spoločnú deklaráciu. Vyjadrujú v nej potešenie z blížiacej sa návštevy a hlásia sa k pápežovmu odkazu o ľudskom bratstve z jeho encykliky Fratelli tutti.

V deklarácii okrem iného píšu:

„Ako nábožensky založené organizácie plne prijímame toto posolstvo o bratstve a dialógu, ktoré pápež František prináša do Iraku. Pevne veríme, že predstavuje nevyhnutný spôsob ako ísť vpred na uzdravenie rán minulosti a budovanie budúcnosti pre rozličné komunity krajiny. Pracujeme v spolupráci s národnými a lokálnymi autoritami, aby sme pomohli komunitám k zmiereniu, k obnove budovania pokoja, k dovolaniu sa ich kolektívnych práv na bezpečnosť, služby a živobytie.“

Náboženské humanitárne organizácie, medzi ktorými sú aj charitatívne 

katolícke, protestantské, moslimské i iné medzinárodné organizácie z Talianska, Iraku, Libanonu, Holandska, Českej republiky, Nemecka, Dánska, Maďarska či Nórska sa zaväzujú k nasledovnému:

1. Aj naďalej slúžiť a posilňovať postavenie ľudí jedine na základe ich potrieb, odmietajúc akúkoľvek formu diskriminácie.

2. Rešpektovať kultúrne hodnoty a náboženské predstavy druhých, keďže odmietame akékoľvek sektárstvo a prozelytizmus v našich činnostiach a v našich partnerstvách.

3. Posilniť inkluzívne iniciatívy a prístupy, ktoré posilňujú sociálnu súdržnosť.

4. Zintenzívňovať spoluprácu medzi nami v službe núdznym, žijúc naše spoločné povolanie k solidarite.

Sled konfliktov v krajine vytvoril napäté vzťahy medzi komunitami a zničil spoločenskú štruktúru krajiny. V Iraku je ešte stále vnútorne vysídlených približne 1,2 milióna ľudí a približne 4,8 milióna sa vrátilo späť z emigrácie a potrebuje pomoc. Zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu podkopáva aj pandémia COVIDu-19, pripomínajú humanitárne organizácie. V závere vyhlásenia apelujú:

„Naliehavo žiadame medzinárodné spoločenstvo, aby sa aj naďalej angažovalo v podporovaní irackého ľudu, aby zdolal svoje súčasné výzvy, a to v skutočnom duchu ľudského bratstva a solidarity.“

-zk-

03 marca 2021, 22:06