Hľadaj

Menšiny v Iraku vidia v pápežovej návšteve príležitosť k zmene svojho postavenia

Prítomnosť pápeža Františka v Iraku v tamojšej spoločnosti skutočne rezonuje. Svedčí o tom aj otvorený list, ktorý pri tejto príležitosti napísali predstavitelia 46 mimovládnych medzinárodných organizácií a predstaviteľov irackej občianskej spoločnosti, vrátane nositeľky Nobelovej ceny mieru za rok 2018, jazídky Nadie Muradovej. V liste vyzdvihujú konkrétne úsilie Svätého Otca na poli ochrany trpiacich a diskriminovaných menšín a ponúkajú šesť bodov na riešenie ich kritickej situácie v Iraku.

Pápež František sa v prospech menšín vyjadruje prakticky v každom svojom príhovore v Iraku, 

osobitne spomína utrpenie jazídov. Urobil tak aj dnes 6. marca na medzináboženskom stretnutí v Ure.

V otvorenom liste nevládnych organizácií sa okrem iného uvádza:

„Ako členovia irackej občianskej spoločnosti a medzinárodných mimovládnych organizácií, vítame apoštolskú návštevu Jeho Svätosti pápeža Františka do Iraku. ... V tomto kritickom momente dejín krajiny, táto návšteva predstavuje dôležitú príležitosť podporovať pokoj a toleranciu prostredníctvom zbližovania etnicko-náboženských komunít a podnecovaním kolektívnej činnosti na predídenie ďalších zverstiev, ktoré spôsobovali toľké utrpenie po celé generácie.“

„Návšteva Jeho Svätosti pápeža Františka je ideálnou príležitosťou podporovať spoluprácu a jednotu v cieľoch medzi irackou vládou, kurdskou regionálnou vládou, náboženskými vodcami a širším medzinárodným spoločenstvom s cieľom komplexne riešiť potreby postihnutých spoločenstiev.“

-zk-

06 marca 2021, 17:26