Hľadaj

Cirkev pomáha Sýrčanom, aby nemuseli emigrovať – rozhovor so sekretárom ROACO

Sýria dostáva pomoc od rôznych dobročinných organizácií, medzi ktorými majú významné miesto aj zložky Katolíckej cirkvi. „Pomocnou rukou“ podanou zo strany Svätej stolice je tzv. „ROACO“, čiže Združenie diel na podporu východných cirkví. V rozhovore pre Vatican News sekretár tejto organizácie priblížil projekty podporujúce Sýrčanov, aby nemuseli emigrovať.

ROACO pomáha východným cirkvám, aby sa udržali v krajinách, kde sú pre ňu podmienky sťažené. Duchovný otec Kuriacose Cherupuzhathottathil, kňaz Sýrsko-malankarskej cirkvi z indickej Keraly je sekretárom ROACO (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali) ešte od čias, keď bol viceprezidentom organizácie vladyka Cyril Vasiľ. Prezidentom je prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri.

Medzi agentúrami zapojenými do ROACO sú napríklad americká CNEWA (Catholic Near East Welfare Association), nemecké organizácie Misereor, Erzbistum Koeln či Kindersmissionswerk, anglická Missio, ako aj viaceré pobočky ACN - Pomoc trpiacej cirkvi. Tieto organizácie v spolupráci s miestnou cirkvou pôsobia na Blízkom východe predovšetkým v Libanone, Iraku a Sýrii.

„Zo Sýrie bolo v posledných desiatich rokoch predložených 26 projektov“ hovorí otec Kuriacose. Sú medzi nimi napr. vybudovanie kláštora pre trapistické sestry Fons Pacis v meste Azeir-Tartous, humanitárna a sociálna pomoc v eparchii Homs, ubytovňa pre starých ľudí v Tartouse, či Podporné psychologicko-sociálne a vzdelávacie centrum pre mládež v Safite. Projekty sa sústreďujú na opravu kostolov, škôl a nemocníc, zničených vojnou.

Prioritou ROACO v Sýrii je vytvorenie pracovných miest, 

hovorí otec Kuriacose: „Na budúcom zhromaždení, ktorá sa bude konať v júni, predložíme projekty, ktoré podporia práce v domácnostiach a malé podniky“. Treba pomôcť mladým ľuďom a rodinám zostať v Sýrii a vrátiť sa tam – zdôrazňuje indický kňaz.

„Pracujúc s veľkým nasadením, je potrebné dať zrod novej Sýrii, založenej na princípoch nenásilia, dialógu, rešpektovania ľudskej dôstojnosti a základných slobôd, pluralizmu, demokracie, občianstva a oddeľovania náboženstva od štátu.“ Týmito slovami vyjadruje vytúžený prínos projektov ROACO pre samotnú sýrsku spoločnosť o. Kuriacose. Ide teda o sen vytvoriť v Sýrii zdravú spoločnosť, ktorého uskutočnenie záleží od mladej generácie:

„A práve v tejto perspektíve musíme pracovať, pretože ak nedokážeme zasiať tieto princípy v mládeži, budúcnosť Sýrii nebude taká, akú si prajeme. Je to ľud, ktorý potrebuje bezpečie, bývanie, školy, prácu, nemocnice, zdravotné zariadenia. Snažíme sa ako pre kresťanov, tak aj pre moslimov podporovať také podmienky, v ktorých bude zaistená elektrina, jedlo, voda. Základné veci pre dôstojný a humánny život.“

Otec Kuriacose vyjadril i svoju nádej s túžbou, aby v Sýrii „nanovo rozkvitlo spolunažívanie“. Kresťanská prítomnosť v Sýrii je podľa jeho slov starobylá a pestro zmiešaná. Tvoria ju grécko-melchitské, sýrske, maronitské, chaldejské, arménske a latinské spoločenstvá.

„Dobre vieme, čo Cirkev, napriek tisícim ťažkostiam, vykonala a neustále koná v oblasti pomoci chorým a chudobným, vo vzdelávaní, na úrovni kultúry a dokonca i na úrovni politiky,“ hovorí sekretár ROACO otec Kuriacose Cherupuzhathottathil. Potvrdzuje tiež, že ľudia patriaci k iným náboženstvám sú vďační a s uznaním vnímajú túto angažovanosť Katolíckej cirkvi v prospech všetkých.

„Každý projekt dokazuje lásku pápeža k tomuto národu, v ktorom, ako dúfame, bude môcť zavládnuť pokoj a prosperita,“ konštatuje otec Kuriacose. V závere rozhovoru s redaktorkou Vatican News Antonellou Palermo cituje slová pápeža Františka, vyslovené len pred niekoľkými dňami v Iraku:

„Bratstvo je mocnejšie ako bratovražda, nádej je mocnejšia ako smrť, pokoj je mocnejší ako vojna.“

-mh, jb-

15 marca 2021, 13:12