Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Rozpoznať v každom človeku ukrižovaného a vzkrieseného Krista

V sobotu 20. februára, keď si pripomíname Svetový deň sociálnej spravodlivosti, sa pápež František prihovoril cez sociálnu sieť slovami modlitby:

„Pane, Bože náš, daj nám kresťanom, aby sme žili Evanjelium a rozpoznávali Krista v každej ľudskej bytosti, aby sme ho videli ukrižovaného v úzkostiach opustených a zabudnutých tohto sveta a vzkrieseného v každom bratovi, ktorý sa znovu zdvíha na nohy.“

Svetový deň sociálnej spravodlivosti zavedený zo strany OSN v termíne 20. februára od roku 2009, je venovaný boju proti chudobe, podpore plnej zamestnanosti, dôstojnej práci, rovnosti a spravodlivým podmienkam zamestnancov a dodržiavaniu ľudských práv a slobôd. Jeho tohtoročná téma znie: „Volanie po sociálnej spravodlivosti v digitálnej ekonomike“.  


-jb-                

20 februára 2021, 13:31