Hľadaj

Symbol medzináboženskej solidarity z obálky dokumentu „Serving a Wounded World“ Symbol medzináboženskej solidarity z obálky dokumentu „Serving a Wounded World“

Pokračuje spolupráca kresťanov na poli dialógu s inými náboženstvami

Počas Týždňa modlitby za jednotu kresťanov sa kresťanské cirkvi venovali aj vzájomnej spolupráci na poli dialógu s inými náboženstvami. Práve medzináboženská solidarita je aktuálnou a dôležitou témou v dobe pandémie.

Ako informovala Pápežská rada pre medzináboženský dialóg, jej predstavitelia sa v dňoch 19. - 20. januára prostredníctvom internetovej konferencie spojili so svojimi kolegami z Úradu pre medzináboženský dialóg a spoluprácu Svetovej rady cirkví.

Okrem vzájomného infomovania sa o aktivitách za uplynulý rok 

sa obe strany zamýšľali nad vhodnými spôsobmi šírenia myšlienok dokumentu s názvom „Slúžiť zranenému svetu v medzináboženskej spolupráci: Kresťanská výzva k uvažovaniu a činnosti počas Covidu-19 i neskôr“. Prehľadný text o „solidarite živenej nádejou“, ktorý ponúka východiská, princípy a odporúčania, vypracovali spoločne v uplynulých mesiacoch.

Vzájomná spolupráca Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg so Svetovou radou cirkví v oblasti medzináboženského dialógu má už vyše 40-ročnú tradíciu. Jej ovocím sú spoločné projekty na témy: medzináboženské manželstvo (1994-1997), medzináboženská modlitba (1997-1998), africká religiozita (2000-2004), kresťanské svedectvo v mnohonáboženskm svete (2006-2011) a výchova k mieru (2019).

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

25 januára 2021, 12:50