Hľadaj

Činnosť Pápežskej charity riadi kardinál Konrad Krajewski Činnosť Pápežskej charity riadi kardinál Konrad Krajewski 

Testy PCR zo Slovenska už slúžia núdznym obyvateľom Ríma

Prvú časť testov PCR darovaných zo Slovenska už dala Pápežská charita k dispozícii pre chudobných Ríma. Prvých 4 000 testov sa použije najmä na pretestovanie obyvateľov charitných zariadení, ktoré v zimnom období prichýlili ľudí bez domova.

Svätý Otec sa takto počas Vianoc podelil s darom zo Slovenska, ktorý dostal pri príležitosti nedávnej návštevy prezidentky Zuzany Čaputovej. Celkovo 10 000 PCR testov poskytla Vatikánu v spolupráci so SlovakAid slovenská firma MultiplexDX, ktorú pri audiencii u pápeža Františka v pondelok 14. decembra zastupoval v delegácii biochemik Pavol Čekan.

Obyvatelia Ríma, ktorí nemajú stabilnú strechu nad hlavou a sú v situácii núdze, sa tak môžu dať zdarma otestovať na COVID-19. Realizáciu zabezpečila Pápežská charita (Elemosineria Apostolica) v spolupráci s Inštitútom Medicina Solidale a zdravotníckym zariadením IFO San Gallicano. Akcia je koordinovaná s magistrátom hlavného mesta Talianska – Roma Capitale.

Inštitút Medicina Solidale Onlus (IMES) sa už 17 rokov venuje zápasu s ochoreniami spojenými s chudobou a zlepšovaniu prístupu k zdravotnej starostlivosti pre sociálne znevýhodnených. „Diagnostika na COVID umožnila prijať do ubytovacích zariadení osoby, ktoré by inak zostali na ulici,“ píše IMES vo svojom komuniké, v ktorom vyjadruje vďaku pápežovi Františkovi za túto formu pomoci.

Organizácia poďakovala zároveň aj riaditeľovi Pápežskej charity 

kardinálovi Konradovi Krajewskému, ktorý sa ako pápežský almužník počas celého roka pohybuje v teréne medzi ľuďmi v núdzi a zabezpečuje kontakty s darcami. Pred Vianocami osobne prevzal zásielku slovenských PCR testov z rúk pracovníkov Veľvyslanectva SR pri Svätej stolici.

Ako je známe, pápežský almužník sa medzičasom sám ocitol v nemocnici s pozitívnym nálezom COVID-19, podľa dostupných správ našťastie s ľahším priebehom.

-jb-

26 decembra 2020, 10:35