Hľadaj

Mons. Franz Lackner, Predseda Konferencie biskupov Rakúska Mons. Franz Lackner, Predseda Konferencie biskupov Rakúska  

Predseda Rakúskej biskupskej konferencie: Toto kresťania nerobia

Rozhodnutie rakúskeho ústavného súdu, ktorý posúdil doterajší zákaz asistovanej samovraždy ako priečiaci sa ústave, vyvolalo vlnu reakcií poukazujúcich na mimoriadnu závažnosť dôsledkov takéhoto rozhodnutia. Pod označením „Sterbehilfe“ by takto asistovaná samovražda bola v Rakúsku na základe rozhodnutia ústavného súdu beztrestne praktizovateľná od roku 2022.

Rozhodnutie o beztrestnosti napomáhania inej osobe k samovražde otvára dvere eutanázii. Upozornili na to svorne predseda Konferencie biskupov Rakúska, salzburský arcibiskup Mons. Franz Lackner, viedenský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn, či dlhoročný funkcionár Červeného kríža páter Christian Marte v mene rehole jezuitov. Cirkvi v Rakúsku v jej zápase na obranu ľudského života vyjadrila podporu verejným vyhlásením aj Konferencia biskupov Slovenska.

Predseda Konferencie biskupov Rakúska Mons. Franz Lackner pre Vatikánsky rozhlas uviedol:

„Rozhodnutie Ústavného súdu predstavuje strhnutie mantinelu, prvý krok, ktorý – ako vidieť v iných krajinách, v ktorých bolo prijaté to isté rozhodnutie – by mohlo viesť k legalizácii eutanázie. Veľmi sa obávame tohto rozsudku, ktorý otvára cestu legalizácii asistovanej samovraždy. Okrem biskupov vyjadrili výhrady a kritiku ohľadom tohto kroku aj rozličné osobnosti rakúskej Cirkvi.“

Podľa predsedu Konferencie biskupov Rakúska by následky tohto rozhodnutia mohli byť skutočne vážne:

„Musíme akceptovať, z princípu, rozhodnutia Ústavného súdu a neexistuje možnosť sa proti nim odvolať. Týmto svojím verdiktom súd každopádne len potvrdil, že existujúca legislatíva v tejto veci nie je v súlade s našou Ústavou. Teraz je rad na parlamente, ktorý musí prevziať iniciatívu. Poslanci budú mať rok času, aby vydali zákon, ktorý by upravoval vec v súlade s princípmi stanovenými v rakúskej ústave.

Otázka je: čo môžeme medzitým urobiť? Môžeme sa snažiť o rozhovor a konfrontáciu s rozličnými politickými silami v snahe zachrániť to, čo sa zachrániť dá. Toto je všetko, čo môžeme urobiť. Môžeme zdôrazňovať, že zákon, taký, aký bol, nebol proti ľudskej dôstojnosti. Naopak, zomrieť je výsostne osobný čin, do ktorého nemožno zvonka zasahovať, zakročiť.

Človek nie je pánom smrti, nemôže s ňou zaobchádzať ako sa mu zachce. Prirodzený začiatok i koniec života sú dva kľúčové body, ktoré nás odkazujú na nadprirodzené skutočnosti. A človek tu nemá zasahovať.“

Arcibiskup Lackner na záver rozhovoru pre Vatikánsky rozhlas vyslovil silné osobné prehlásenie, ktoré odkazuje na samotnú podstatu kresťanstva:

„Cirkev z princípu prijíma konečnú právomoc Ústavného súdu v otázkach týkajúcich sa ústavnosti legislatívy. Avšak ako Cirkev nebudeme aplikovať taký zákon –pravdepodobne bude schválený v blízkej budúcnosti – ktorý by dovoľoval asistovanú samovraždu. Cítime, že nás to odkazuje na časy, keď bol napísaný List Diognétovi, v ktorom sa vymenúvajú veci, ktoré kresťania nerobia. Takže, dúfam a modlím sa, aby sa jedného dňa mohlo povedať: toto kresťania nerobia!“

-zk, jb-

19 decembra 2020, 14:53