Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Argentínski biskupi reagujú na uzákonenie beztrestnosti potratov

Cirkev v Argentíne, spolu s bratmi a sestrami iných náboženských vyznaní a tiež aj mnohými, čo sa nehlásia k viere, „bude naďalej s rozhodnosťou a zanietením pracovať pre ochranu života a v jeho službe“. Týmito slovami reaguje Konferencia biskupov Argentíny na dnešné schválenie zákona o beztrestnosti vykonania umelého potratu do 14. týždňa tehotenstva.

„Tento odhlasovaný zákon prehĺbi ešte viac rozdelenia v našej krajine. Vyjadruje hlboké poľutovanie nad vzdialením sa veľkej časti vedúcich predstaviteľov od načúvania ľudu, ktorý sa sa vyjadril rozličnými formami v prospech života v celej šírke a dĺžke našej vlasti,“ uvádza sa v komuniké Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Argentíny.

Zákon, ktorý už prv prešiel Poslaneckou snemovňou, nakoniec schválil aj Senát, a to v pomere hlasov 38 za, 29 proti a s jedným zdržaním sa hlasovania. Cirkev v Argentíne vyvinula veľké úsilie na zmobilizovanie verejnosti na ochranu ľudského života. Pred Senátom sa včera konala manifestácia tisícov katolíkov, evanjelikov a členov organizácií zástancov života. Mnohé spoločenstvá sa v poslednom období pod vedením svojich biskupov zjednotili v modlitbe a pôste 28. decembra, v deň svätých Neviniatok, umučených Herodesom.

V reakcii na rozhodnutie zákonodarcov proti životu argentínski biskupi uisťujú o pokračovaní Cirkvi v službe životu:

„Sme si istí, že náš ľud si bude naďalej stále voliť celý život a všetky životy. Spolu s ním budeme pracovať na opravdivých prioritách, ktoré si vyžadujú urgentnú pozornosť v našej krajine: deti žijúce v chudobe v čoraz alarmujúcejšom rozsahu, zanechávanie školskej dochádzky zo strany mnohých z nich, doliehavá pandémia hladu a nezamestnanosti, ktorá sa dotýka mnohých rodín, ako aj dramatická situácia dôchodcov, ktorých práva sú viac a viac porušované.“

Argentínski biskupi zároveň oceňujú postoje tých poslancov, ktorí odvážne zahlasovali za život, majúc na zreteli spravodlivosť a solidárnosť a budovanie takej spoločnosti, v ktorej nikto nebude vyraďovaný a bude v nej ozajstná kultúra stretnutia.

-jb-

30 decembra 2020, 17:02